kina state grid energinet aftale
Underskrifterne blev sat på afstand. I KIna skrev Executive President for State Grid, Mr. Zhang Zhigang, under - den lille skærm. Hos Energinet i Fredericia skrev administrerende direktør Thomas Egebo under. Ved siden af Thomas Egebo sidder Peter Markussen, direktør for Energinets Associated Activities, der bl.a. arbejder med grøn omstilling af el- og gassystemer rundt om i verden, i alt 25 projekter i 19 lande.

Energinet og State Grid Corporation of China underskriver treårig rammeaftale og styrker dermed dansk-kinesisk samarbejde på energiområdet

Her til morgen indgik Energinet en treårig rammeaftale med verdens største transmissionssystemoperatør, State Grid Corporation of China (SGCC). Den nye samarbejdsaftale har til formål at understøtte Kinas målsætning om integration af +1.000 gigawatt vedvarende energi i 2030.

Den nye rammeaftale fokuserer på kapacitetsopbygning og deling af danske erfaringer med den grønne omstilling. Foruden at integrere +1.000 gigawatt vedvarende energi frem mod 2030, er der fokus på at understøtte Kinas delmål om at nå ’peak-emissions’ for kulstofudledninger inden 2030 for dermed at blive klimaneutrale i 2060, jf. Paris-aftalen. 

Nogle af de vigtigste fokusområder for aftalen er videreudviklingen det kinesiske elmarked og de dertilhørende systemydelser. Energinet har årtiers erfaring, blandt andet fra systemdrift og liberalisering af elmarkedet. Disse erfaringer har været afgørende for at øge andelen af vedvarende energi i det danske energisystem. Således kan deling af erfaringer med Kina bidrage til en hurtig kinesisk overgang fra fossile brændstoffer til vedvarende energi.

“Med en ny rammeaftale mellem State Grid og Energinet fortsætter det tætte samarbejde, og jeg håber, at vores erfaringer kan levere afgørende brikker i at nå vores fælles ambitioner om at fremskynde den grønne omstilling. Vi har den nødvendige ekspertise, når det kommer til at liberalisere elmarkedet og skabe innovative løsninger, såsom grønne systemydelser. Derfor betragter jeg virkelig samarbejdet med State Grid som en katalysator for at skabe grøn energi til en bedre verden” siger Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet.

Kinas potentiale for at accelerere den grønne omstilling er enorm. Kina er verdens største energiforbruger og udgør ca. 28 procent af de samlede globale CO2-emissioner og 50 procent af det samlede kulforbrug. Baseret på dette, er der både er et massivt behov og potentiale i det dansk-kinesiske samarbejde for en kollektiv acceleration af den grønne omstilling. Samarbejdsaftalen er finansieret som en del af det officielle energipartnerskab mellem Danmark og Kina, hvilket drives af Energistyrelsen.

“Vi værdsætter det gode og mangeårige samarbejde mellem Danmark og Kina, som startede for mere end 15 år siden. Danmark har vist, at det er muligt  omkostningseffektivt at integrere store andele af fluktuerende vedvarende energi og samtidig opretholde en forsyningssikkerhed i verdensklasse. Vi er glade for, at Energinet med sin omfattende tekniske erfaring kan bistå State Grid Corporation med den grønne omstilling i Kina ”, siger Stig Uffe Pedersen, vicedirektør i Energistyrelsen.
 

KONTAKT

FAKTA

State Grid Corporation of China
Ejer og driver mere end 1.1 mio. km transmissionsledning 
Største TSO i verden (baseret på transmissionskapacitet)
4578.3 TWh energi transmitteres årligt
1,6 mio. medarbejdere

Kapacitetsopbygning
Energinet deler viden om danske erfaringer med den grønne omstilling
Fokus på grønne systemydelser og udvikling af det kinesiske elmarked, baseret på danske erfaringer med fælles marked i EU.

Dansk-kinesisk samarbejde
Danmark og Kina etablerede tilbage i 2006 et bilateralt samarbejde, som ledes af Energistyrelsen i tæt samarbejde med den danske ambassade i Beijing. Som en del af dette regeringssamarbejde har Energinet støttet State Grids arbejde med den grønne omstilling 2010, blandt andet ved at dele viden om metoder til at omstille til vedvarende måder at producere energi på.

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.