brintnet kort backbone3

Mulig dansk-tysk brintforbindelse rykket frem til 2030

I dag publiceres tredje udgave af den tværeuropæiske vision for brintinfrastruktur European Hydrogen Backbone. Visionen for en dansk-tysk brintforbindelse er fremrykket fra 2035 til 2030 siden seneste udgave – og forberedelserne indledes nu. Det skyldes bl.a. en ambitiøs politisk PtX-aftale med ambitioner for Danmark som nettoeksportør af vedvarende energi, herunder grøn brint.

 

Siden første version af studiet, der blev offentliggjort for to år siden, er European Hydrogen Backbone (EHB) vokset til 31 TSO'er og visionen om et europæisk brintnetværk strækker sig nu over 52.000 km brintinfrastruktur på tværs af 28 europæiske lande. Det forventes desuden, at op til 60 procent af infrastrukturen kan bestå af konverterede naturgasrørledninger i 2040. 

Energinet har været en del af EHB-arbejdet siden starten, og med den nye danske politiske aftale om PtX fremrykkes nationale initiativer, der yderligere skal afdække behovet for en dansk brintinfrastruktur koblet sammen med et europæisk brintnetværk. Og øget hastighed er en tendens, som Energinet ser over hele Europa:
  
”Der er stort politisk og kommercielt momentum bag brint i hele Europa. Vi mærker fx en stigende tysk interesse i et brintsamarbejde med Danmark, og danske aktører har også for alvor fået øje for mulighederne syd for grænsen”, siger Stine Grenaa Jensen, vicedirektør i Energinet Systemansvar.

Danmark som grønt kraftværk

Mulighederne ved at udnytte de danske potentialer for vedvarende energi og positionere Danmark som et europæisk grønt kraftværk stod også centralt i PtX-aftalen fra 15. marts, der har som ambition, at Danmark skal være nettoeksportør af grøn energi i 2030. Dette understreger relevansen af at kigge på en dansk-tysk brintforbindelse.

Energinet har allerede i et samarbejde med den tyske GAS-TSO Gasunie Deutschland udarbejdet et teknisk forstudie for transport af brint via en rørledning fra Esbjerg eller Holstebro i Danmark til Hamburg i Tyskland. Studiet viste potentiale for at binde et dansk og tysk brintnetværk sammen, der vil kunne være med til at gøre Danmark til eksportør af grøn brint.

”Energinet kommer til at intensivere samarbejdet med særligt Gasunie Deutschland i 2022. Derudover planlægger vi nye studier, samt en række aktørmøder for at drøfte løsninger, der kan bringe os tættere på at realisere det danske potentiale for produktion af PtX-produkter gennem gode og rettidige infrastrukturløsninger med afsæt i markedsaktørernes behov,” siger Stine Grenaa Jensen. 

Kom til møde om brintinfrastruktur

For at sikre input fra relevante interessenter til det fremadrettede arbejde med dansk brintinfrastruktur inviterer Energinet til aktørmøde den 3. maj 2022, hvor formålet er at drøfte brintinfrastrukturløsninger med fokus på storskala PtX produktion i Danmark og eksport. 

 

KONTAKT

FAKTA

Link til rapport og fælles pressemeddelelse

European Hydrogen Network (EHB)-initiativet består af en voksende gruppe af nu 28 europæiske gasinfrastrukturselskaber, der arbejder sammen om en fælles vision for en paneuropæisk dedikeret brinttransportinfrastruktur. Visionen dækker i tredje udgave over 53.000 km brintinfrastruktur, hvor 40-60 % baseres på konverterede naturgasrørledninger.  

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.