Viking Link byggeri i Revsing set fra dronehøjde
Nuværende byggeri af omformerstation til Viking Link i Revsing, Vejen Kommune.

Energinet anbefaler at tilslutte strøm fra Energiø Nordsøen til højspændingsnettet ved Revsing i Vejen Kommune

Grøn strøm fra vindmøllerne ved den kommende energiø i Nordsøen skal føres i kabler på havbunden og under jorden ind til et sted på land, hvor strømmen kan kobles til det danske højspændingsnet. Energinet peger nu på Revsing i Vejen Kommune som det mest velegnede sted.

Energinet er i gang med forberedelserne til at etablere elinfrastrukturen til to energiøer i Danmark – Energiø Nordsøen og Energiø Bornholm. I Nordsøen bliver energiøen en kunstig ø ca. 100 kilometer fra kysten ud for Thorsminde, mens Bornholm er energiøen i Østersøen. Grøn energi fra vindmøllerne på havet skal samles op på energiøerne og sendes videre til fastlandet i Danmark og andre lande.

Efter analyser af elnettet og den forventede fremtidige udvikling af energisystemet peger Energinet nu på, at det vil være hensigtsmæssigt at anlægge en omformerstation nær et af Energinets igangværende byggerier i Revsing i Vejen Kommune og herfra føre strømmen ind i det jyske højspændingsnet, hvorfra det kan fordeles videre ud i landet.

”Det er store mængder af grøn strøm fra Energiø Nordsøen, der skal kobles på det danske elnet. Derfor er det også store anlæg, vi skal bruge, når strømmen skal føres ind i elnettet på land. Ligesom vindmøllerne er elkablerne og de store omformerstationer dog helt nødvendige for den grønne omstilling”, siger Hanne Storm Edlefsen, som er vicedirektør for Energiøer i Energinet.

Mulig placering tæt på eksisterende byggeri til Viking Link

Ved Revsing i Vejen Kommune er man ikke ubekendt med byggeri af nye anlæg til omformning af strøm. En omformerstation, der skal modtage strøm fra den kommende elforbindelse mellem Danmark og England, Viking Link, er således allerede under opførelse netop i Revsing.

En ny omformerstation til modtagelse af strøm fra vindmøllerne ved Energiø Nordsøen vil have nogenlunde samme størrelse og funktion som den station, der i forvejen er ved at blive bygget til Viking Link.  Det vurderes, at et yderligere anlæg bag hegn og inklusive omformerbygninger, IT-bygninger, lagerbygninger og udendørs højspændingsanlæg vil fylde ca. 20-30 hektar.

”Omformerstationer er ikke alene vigtige for den grønne omstilling – det er også vigtigt, at de ligger de rigtige steder. En placering i Revsing er velegnet blandt andet fordi, elnettet her er så stærkt, at der ikke vil kræves yderligere udbygninger af højspændingsnettet for at tage imod de store mængder strøm. Men også fordi placeringen er god i forhold til den forventede fremtidige udbygning af vedvarende energi”, siger Hanne Storm Edlefsen, vicedirektør for Energiøer i Energinet. 

Beslutningen om placeringen af omformerstationen er dog ikke endeligt på plads. Som en mulig 2. prioritet peger Energinet på en placering ved den eksisterende højspændingsstation ved Landerupgård i Kolding Kommune. Energinet er i dialog med både Vejen og Kolding Kommune om den mulige omformerstation i deres områder.

Informationsmøde på vej

Naboerne til den måske kommende omformerstation i Revsing er blevet informeret om, at der muligvis, udover omformerstationen til Viking Link, er mere byggeri på vej.

20. april holder Energinet et informationsmøde for naboer og borgere i området, hvor de vil blive informeret yderligere om det mulige, kommende projekt. Naboer og borgere i området har fået en invitation i deres postkasse.

Energinet indleder senere på året miljøundersøgelser som del af forberedelser til den lovpligtige miljøvurdering af det konkrete projekt, der er en del af Energiø Nordsøens elinfrastruktur. Det sker som udgangspunkt i samarbejde med kommunen, der som lokal myndighed står for planarbejdet.

I forbindelse med den lovpligtige miljøvurdering vil borgere og berørte lodsejere blive inddraget gennem høring, borgermøder, mv.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.