Gevinst at Vestdanmark har fået adgang til europæiske marked for balancering af elnet

Det vestdanske elsystem blev 1. juni et selvstændigt, europæisk balanceringsområde, et såkaldt LFC-område.

Det er en gevinst for Danmark og en effektiv grøn omstilling, at det vestdanske elsystem i går, 1. juni 2022, blev et selvstændigt, europæisk balanceringsområde, et såkaldt LFC-område. 

”Mere og mere strømproduktionen vil komme fra solceller og vindmøller, og det vil blive mere og mere udfordrende at skulle balancere produktion og forbrug og dermed hele elsystemet. Ved at blive et selvstændigt LFC-område kan Energinet og danske aktører få adgang til de fælleseuropæiske balanceringsplatforme og dermed hele det europæiske marked, når vi skal købe op- eller nedregulering, siger Peter Bruhn, cheføkonom i Energinets afdeling for Systemydelser. 

Han peger desuden på, at danske aktører, der vil sælge balanceringsydelser, også får et langt større marked at sælge deres ydelser i. 

For at få adgang til de fælleseuropæiske platforme skal man tilhøre et LFC-område, hidtil har Vestdanmark (DK1) hørt under TenneT's LFC-område, hvilket ville betyde, at danske aktører kun kunne deltage under tyske markedsregler. Med DK1 som eget LFC-område kan danske aktører deltage i de fælleseuropæiske platforme under de danske markedsregler. 

Fælleseuropæiske handelsplatforme giver god mening, fordi produktion og forbrug kan udnyttes fra Sydspanien til Nordnorge og dermed på den samfundsøkonomiske bedste måde. Desuden kan den grønne energi komme i spil i et langt større marked og dermed potentielt erstatte mere fossil energi. 

Besparelser

Det danske eltransmissionssystem er af historiske årsager forbundet til to forskellige synkronområder, hhv. Centraleuropa og Norden. 

Vestdanmark har hidtil være en del af den nordtyske TSO TenneT’s LFC-område. Et grænseoverskridende driftssamarbejde mellem TenneT og Energinet har gennem årene medført besparelser for Energinet – og dermed de danske elforbrugere – på ca. 25 millioner kroner om året. 

Ved at blive et selvstændigt LFC-område forventer Energinet yderligere besparelser. Og det bliver meget mere transparent for markedsaktører hvorledes Energinet og TenneT agerer på den jysk-tyske grænse. 

KONTAKT

HVAD ER LFC-område?

Et område, hvor én TSO er ansvarlig for at opretholde balancen mellem elproduktion og elforbrug ved hjælp af automatiske og manuelle reserver. 

Europæiske platforme

IGCC - Den europæiske platform for processen til udligning af modsatrettede ubalancer. 

MARI - Den europæiske platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering. 

PICASSO - Den europæiske platform for udveksling af balanceringsenergi fra frekvensgenoprettelsesreserver med automatisk aktivering. 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.