gas egtved
Energinet driver på samfundets vegne det danske gastransmissionsnet. Gasforbrugerne betaler tariffer, der dækker omkostningerne.

Forbrugernes gastransporttarif stiger - Baltic Pipe holder stigningen nede

Energinet offentliggør gastransporttarif for det kommende år - med virkning fra 1. oktober 2022.

Energinet har fastsat gastransmissionstariffen for 2022/23 til 50,57 kr/kWh/h/år med virkning fra 1. oktober 2022.  Det er en markant stigning på ca. 50 pct. i forhold til indeværende års tarif.

For en gennemsnitlig husstand med gasfyr betyder det en stigning i omkostningen til transport af gas på omkring 115 kr. årligt, har Energinet beregnet.   

Tarifstigningen skyldes primært, at Energinet bliver underlagt ny økonomisk regulering pr. 1 januar 2023. Den nye økonomiske regulering medfører, at Energinet skal afdække langsigtede risici. Det medfører på kort sigt en stigning i omkostning til forrentning af den investerede kapital i aktiver og egenkapital. Omkostningen dækker en opsparing til at dække eventuelle fremtidig økonomiske underskud i gastransmissionssystemet. 

Det er Forsyningstilsynet, som skal træffe afgørelse om den kommende økonomiske regulering af Energinet, og herunder fastsættelse af forrentningselementet. Denne afgørelse forventes til efteråret 2022. Hvis Forsyningstilsynets afgørelse ændrer væsentligt på de forudsætninger om ny økonomisk regulering, som Energinet har lagt i beregningen af gastransmissionstarifferne, vil Energinet justere tariffen tilsvarende. 

Trækker op og trækker ned
Derudover er der to væsentlige forhold, som påvirker tariffen – den ene trækker tariffen op, den anden ned.

Da gastariffen fastsættes forud for det kommende år, er der tale om et skøn, og der kan således nogle år blive opkrævet mere eller mindre end Energinets faktiske udgifter til på samfundets vegne at drive gastransmissionssystemet. Der kan derfor være år med overdækning, som betyder, at der de efterfølgende år opkræves mindre hos forbrugerne.
I modsætning til de foregående år tilbagebetales ikke i 2022-2023 overdækning - altså for meget opkrævet tarifprovenu. Det trækker gasforbrugerens kommende tarifbetaling op.

Baltic Pipe, som skal forbinde de norske gasfelter i Nordsøen med Polen gennem Danmark og hovedsageligt transportere norsk gas til Polen og østeuropæiske lande, kommer i drift 1. oktober 2022. Tarifindtægter for transport af gas gennem Baltic Pipe vil sikre, at de danske gasforbrugeres tarif bliver mindre. Uden Baltic Pipe ville de danske gasforbrugeres tarif skulle stige med knapt 90 pct. (mod den gældende stigning på 50 pct.).  

KONTAKT

MERE OM TARIF

Herunder er regneeksempler på gastransporttarif 2022-2023.
Alle tre kategorier er gennemsnitsbetragtninger.

Alm husstand med gasfyr (1500 m3 pr år):

2021-2022: 147 kr, 2022-2023: 262 kr. Stigning på 115 kr.

Mellem industri (3,5 mio. m3 pr år):

2021-2022: 342.570 kr., 2022-2023: 611.198 kr. Stigning på 268.628 kr.

Stor industri (32 mio. m3 pr år):

2021-2022: 3.132.068 kr., 2022-2023: 5.588.100 kr. Stigning  på 2.456.032 kr

Hvad den enkelte forbruger skal betale afhænger af forbrug og aftale med gasleverandør.

 

Læs mere om gastransporttarif 2022-2023

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.