Thormast
Dette er en illustration af den nye masttype (Thor) som vil blive anvendt på Endrup-Idomlund projektet

Borgerne høres igen om vigtig højspændingsforbindelse mellem Endrup og Idomlund

Bolig- og Planstyrelsen samt Miljøstyrelsen har meddelt, at man forventer at være klar til at sende henholdsvis landsplandirektivet med miljøvurdering og miljøkonsekvensrapporten med udkast til §25-tilladelse (VVM-tilladelse) til den kommende 400 kilovolt forbindelse mellem Endrup og Idomlund i offentlig høring per 30. juni 2022. Forbindelsen er en afgørende komponent i at sikre den grønne omstilling af det danske og europæiske energisystem, og første strækning forventes at stå klar medio 2024.

Borgerne i projektområdet for den kommende højspændingsforbindelse mellem Endrup og Idomlund modtager snart brev fra Energinet om, at Bolig- og Planstyrelsen samt Miljøstyrelsen har meddelt, at 2. offentlighedsfase for projektet forventes at blive sat i gang 30. juni 2022. Det sker efter flere forsinkelser af den oprindelige tidsplan – bl.a. som følge af et behov for nye miljøundersøgelser og omfattende revideringer af miljøkonsekvensrapporten.

Gennem det seneste år har der været et intensivt og tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen og Energinet for at komme grundigt igennem alle miljøaspekter, som kræves undersøgt, så der kan tages de nødvendige forholdsregler – bl.a. for at passe på vores beskyttede dyrearter, der hvor der bygges.

Den proces er nu gennemført, og fremdriften i projektets realisering vækker glæde hos projektleder for den nye højspændingsforbindelse, Christian Jensen:

- Vi er rigtig glade for, at vi nu igen kan informere de mange borgere, der bliver berørt af den nye 400 kV forbindelse mellem Endrup og Idomlund om fremdrift. Projektet har været ramt af forsinkelse flere gange, og vi ved, at uvisheden har været til frustration og forundring for rigtig mange lodsejere og lokalsamfund. Vi har gjort, hvad vi kunne fra Energinets side for at minimere forsinkelserne. Det har ikke været enkelt, men nu er jeg glad for, at vi kommer et stort skridt videre med at give de berørte borgere klarhed. Jeg ser selvfølgelig også meget frem til, at vi kan begynde at bygge. Forbindelsen er afgørende for den grønne omstilling af vores energisystem, så vi har travlt.

Næste skridt i processen

Den officielle høringsfase for strækningen Endrup-Idomlund varer frem til den 15. september 2022. Herefter forventer man, at Bolig- og Planstyrelsen kan udstede et landsplandirektiv, som er plangrundlaget for projektet, og at Miljøstyrelsen kan udstede §25-tilladelsen (VVM-tilladelse) i november 2022.

Inden høringsfasens afslutning den 15. september 2022 vil Energinet sammen med myndighederne gerne informere om projektet og dermed give de berørte borgere bedre forudsætninger for at kunne afgive høringssvar. Derfor inviterer Energinet til informationsmøder for alle interesserede i august 2022 i Varde og Videbæk, hvor alle er velkomne. Ved disse møder vil det også være muligt at drøfte de lokale forhold på tomandshånd med eksperter fra Energinet og høre mere om, hvad der kommer til at ske i de kommende måneder.

Baggrundsinformation

Selve miljøkonsekvensrapporten og andre dokumenter, som vedrører projektet, kan fra opstarten af 2. offentlighedsfase hentes hos Miljøstyrelsen. Link til siden er her.

Når 2. offentlighedsfase starter, vil landsplandirektivet og miljøvurdering af landsplandirektivet være tilgængelig på høringsportalen.

Der kan også hentes yderligere information på Energinets hjemmeside, hvor det også er muligt at se et kort over linjeføringen.

Vestkystforbindelsen er opdelt i to projekter; Endrup-Idomlund, og Endrup-Grænsen. Tidsplanen for afvikling af 2. offentlighedsfase for projektet Endrup-Grænsen er endnu ikke fastlagt, men der arbejdes hen imod at påbegynde offentlighedsfasen i løbet 4. kvartal 2022. De berørte borgere får information om status og den overordnede plan nu, og så vil de høre fra Energinet igen, når der er aftalt en mere præcis plan med myndighederne.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.