gaslager halvrsrapport 2017 Ole Christiansen

Energinets og Evidas arbejde med brint

Mens vi venter på den danske og europæiske regulering på brint med afklaring af roller og ansvar for brintinfrastruktur i Danmark, giver Evida og Energinet en fælles opdatering på vores aktiviteter med brint.

Ny markedsdialog
Energistyrelsen, Evida og Energinet gennemfører i fællesskab en markedsdialog omhandlende interesse og behov for brint infrastruktur. Vi forventer, at denne dialog sættes i gang medio august, og vi ser frem til værdifulde input fra hele markedet. De input, som modtages, vil skabe grundlaget for forståelse af behov for udviklingen af brint infrastruktur i Danmark, derfor har de input vi modtager af stor betydning. 
For at sikre dig mulighed for at give input til markedsdialogen, så tilmeld dig gerne nyheder fra begge vores selskaber, hvor vi vil annoncere, når markedsdialogen sættes i gang.

Nyt fra Energinet
Feasibility study
For at forberede fremtidens brintinfrastruktur har Energinet igangsat et feasibility studie (en arbejdsmetode, der kan afgøre, om projektet kan realiseres i forhold til fx økonomi) af en brint backbone i Jylland med forbindelser til Tyskland og fremtidig brintlagring i Ll. Torup. Studiet skal også undersøge, om den eksisterende metaninfrastruktur kan genanvendes til både lagring og transport af brint. Det tekniske/økonomiske feasibility studie vil udvikle tekniske koncepter og afsøge de socioøkonomiske fordele ved en brint backbone. 
Energinet forventer at afslutte feasibility studiet i 1. kvartal 2023.

Feasibility studiet er i overensstemmelse med den vision, som 31 europæiske TSO'er har fremlagt som den europæiske hydrogen backbone. 
Vi ser frem til at dele og drøfte de foreløbige resultater med interesserede parter.

TYNDP 
På vegne af de kommende danske brintsystemoperatør(er) har Energinet indmeldt brint backbone i Jylland (transport og lagring) til TYNDP 2022 (ten year network development plan). Dette er et vigtigt skridt i retning af at realisere visionen om en grænseoverskridende integreret brintinfrastruktur og kunne ansøge om EU-finansiering. 

Nyt fra Evida
Får fremtidens energifabrikker havudsigt?
Havne og havnebyer er valgt som placering for en stor del af de brint-, CO2-fangst- og Power-to-X-projekter, som er på tegnebrættet landet over. I en ny publikation med titlen ”Får fremtidens energifabrikker havudsigt?” giver Evida et overblik over og eksempler på, hvor fremtidens produktion af energi kan komme til at ske, og hvilken rolle infrastruktur kan komme til at spille i den sammenhæng.
Evida forudser et marked, hvor Power-to-X-anlæg vil skyde op rundt omkring i landet med behov for lokal og regional infrastruktur, der forbinder producenter og aftagere af brint og CO2. Det er Evidas vurdering, at lokal brint- og CO2-infrastruktur kan etableres på 2-3 år og længere regionale strækninger inden for 4-5 år. Det er ligeledes Evidas vurdering, at der vil være store synergier ved samtidig udvikling og drift af distributionsnet for metan (naturgas/biogas), brint og CO2. 
Publikationen ”Får fremtidens energifabrikker havudsigt?” er udgivet af Evida, juni 2022.

 

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.