God forretning for nye brintanlæg at producere som vinden blæser

Studie viser, at det er en god forretning for fremtidens elektrolyseanlæg kun at køre, når der er masser af vind og sol og billige elpriser. Det er også rigtigt godt for det elsystem, som de nye storforbrugere skal spille sammen med.

Elektrolyseanlæg til produktion af brint bliver kæmpespillere i fremtidens grønne elsystem.
Flere ventes at blive større end de største elforbrugere, vi i dag kender til. Og for at hele energisystemet i fremtiden kan hænge sammen, vil det være smart, hvis de kører, når der er masser af vind og sol og billige priser. 

Større anlæg kan sikre fleksibilitet
Men selv om det betyder, at anlæggene skal bygges større for at levere den ønskede mængde brint, vil det faktisk være en god forretning. 

- Ved at sikre en fleksibel drift af et elektrolyseanlæg, kan man opnå en lavere produktionsomkostning af brint. Det kræver et større elektrolyseanlæg for at levere samme mængde brint, samt at elforbruget kan skrues hurtigt op og ned. Dette sikrer også en fleksibilitet i elsystemtet, som er enormt vigtigt i takt med at fremtidens energisystem i højere grad end i dag bliver baseret på fluktuerende energi, siger Thomas Dalgas Fechtenburg, senioringeniør i afdelingen for Systemydelser. 
 
Han har netop lavet studiet What is the value of Flexibility of Electrolysis”, efter et ’praktikophold’ hos Green Hydrogen Systems. 

I sit studie viser Thomas Dalgas Fechtenburg, hvordan produktionsprisen af brint er stærkt påvirket af elprisen. I et VE domineret system vil elprisen variere med sol og vind, og derfor giver det værdi at kunne tilrettelægge sit elforbrug efter vind- og solrige timer. På tværs af flere år, f.eks. 2020 og 2021 som var hhv. et lav- og højpris år for elpriserne, viser studiet, at det kan betale sig at nedbringe fuldlasttimerne på elektrolyseanlægget til under halvdelen af årets timer, hvilket kan give en reduktion i produktionsomkostning på over 1 EUR/kg brint. 

En reduktion, der hurtigt overstiger den forøgede omkostning ved at investere i et større elektrolyseanlæg og brintlager, hvis nødvendigt. 

Skal integreres klogt
Ligesom de kommende brintproducenter har Energinet en stor interesse i, hvornår og hvordan de nye storforbrugere kommer til producere.
 
- Fordi elektrolyse og brint og power to x-produktion bliver så enormt store brikker i fremtidens energisystem, er det afgørende, at vi sørger for at elektrolysen integreres klogt og bliver en fordel fremfor en belastning for elsystemet. Vi skal bruge elektrolysen til at tage spidserne, hvor der er stor VE-produktion og ikke forværre ”hullerne”, hvor der er mindre vind- eller solproduktion, siger Thomas Dalgas Fechtenburg. 
 
Grøn omstilling kræver mere fleksibilitet 
 
Fordi langt det meste af elproduktionen i fremtiden vil komme fra vind og sol, vil behovet for både fleksibilitet i elforbruget og løbende op- og nedregulering vokse. Det er en nødvendighed, for at balancen i elsystemet og dermed danskernes elforsyningssikkerhed kan opretholdes. 

Men studiet viser også, at det kan være en god forretning for brintanlæg at deltage i Energinets markeder for systemydelser, som kræver, at der kan skrues op og ned for elforbruget, hvis der opstår ubalance i elsystemet. 
En følsomhedsanalyse af økonomiske og tekniske forhold ifm. brintproduktion og levering af reservekapacitet, viser, at fleksibiliteten som et elektrolyseanlæg kan bidrage med i energisystemet har en høj værdi på reservemarkederne. 

Det gælder både for anlæggets egen businesscase men også fra et systemperspektiv gennem lavere systemomkostninger. Værdien og behovet for fleksibilitet i et VE-baseret energisystem er centralt, og det kan være fordelagtigt for elektrolyseanlæggende at investere i at skabe denne fleksibilitet allerede i etableringsfasen. Fx ved investering i mere elektrolysekapacitet, brintlager og i en fleksibel elektrolyseteknologi for at øge fleksibilitetsmulighederne. 
 
Rapporten er netop offentliggjort, og Energinet vil meget gerne i dialog med kommende brintaktører om muligheden for at levere systemydelser. 

- Vi står gerne til rådighed med vejledning i rapportens resultater mv. Det er i både brintaktørernes og vores interesse, at vi får skabt så godt et samspil som muligt. Ud over indtjeningsmuligheder for de nye aktører, så skaber det også den bedste og mest effektive grønne omstilling, siger Thomas Dalgas Fechtenburg. 
 

 

Kontakt

Læs studiet her

Du kan læse mere om studiet, ligesom du også kan finde link til selve studiet her. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.