Næste års liste med ikke-beskyttede gasforbrugere skal korrigeres

En it-systemfejl har givet anledning til fejl i enkelte data, der er brugt som grundlag for listen over ikke-beskyttede gasforbrugere for det kommende gasår, 1. oktober 2022 til 30. september 2023. Derfor ændrer én virksomhed status fra ”beskyttet” gasforbruger til ”ikke-beskyttet” gasforbruger. Ingen ”ikke-beskyttede” forbrugere bliver ”beskyttede”.

Den 29. april offentliggjorde Energinet listen over, hvilke gasforbrugere der det kommende gasår er ”ikke-beskyttede” gasforbrugere og dermed ikke er sikret forsyning fra Energinets nødforsyningslager, hvis der opstår en alvorlig krise eller mangelsituation i gassystemet. 

Efterfølgende reviderede Energinet listen den 18. maj 2022, da Energinet havde brugt et forkert beregningsgrundlag for listen over ikke-beskyttede kunder.

Imidlertid har det vist sig, at en it-systemfejl har givet anledning til fejl i enkelte data, Energinet har baseret beregningen af listen på. Energinet har gennemgået listen over ikke-beskyttede kunder igen efter, at vi er blevet bekendt med fejlen. Fejlen betyder, at én virksomhed, som blev kategoriseret som ”beskyttet” forbruger, nu flyttes til kategorien af ”ikke-beskyttede” forbrugere. Ingen virksomheder fjernes fra listen over ”ikke-beskyttede” forbrugere. Energinet har på den baggrund revideret listen over ikke-beskyttede kunder på sin hjemmeside den 13. juli 2022. 

Fejlen blev opdaget ved, at en gasforbrugende virksomhed rettede henvendelse til Energinet for at få afklaret, om virksomheden var beskyttet eller ikke-beskyttet. Systemfejlen vedrører udelukkende den pågældende virksomhed.

Den berørte virksomhed er blevet kontaktet direkte af Energinet.
 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.