vand-brintforside

Invitation til markedsdialog om brintinfrastruktur

Energistyrelsen, Evida og Energinet inviterer til en markedsdialog om interesse og behov for brintinfrastruktur. Deltagelse sker ved at besvare spørgeskemaet senest den 12. september 2022.

Markedsdialogen har til formål at indhente information fra markedsdeltagerne omkring interesse og behov for en brintinfrastruktur i Danmark. 

PtX-aftalen giver Energinet og Evida mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur, og markedsdialogen er et led i Energinet og Evidas forberedende arbejde frem mod at den endelige rolle- og ansvarsfordeling falder på plads. 

- Evidas tilgang til arbejdet med at etablere en brintinfrastruktur er markedsbaseret. Samtidig mener vi, det er afgørende, at vi sammen med Energistyrelsen og Energinet udvikler og planlægger det bedst mulige grundlag for fremtidens brintinfrastruktur. Vi ser derfor frem til markedsdialogen, så vi i fællesskab modtager værdifulde input fra hele markedet, siger Peter Kristensen, Strategi- og udviklingsdirektør i Evida.

Hensigten med spørgeskemaet er at indhente information fra projekter, der (i) producerer brint, (ii) ønsker at aftage brint, (iiI) både producerer og aftager brint.

- Med brintinfrastruktur kan vi sammen skabe værdi af de store danske potentialer for vedvarende energi. Vi skal sammen med aktørerne finde en udviklingsvej, så vi sikrer, at brintinfrastruktur leverer den størst mulige værdi til Danmark og PtX-aktørerne på både kort og lang sigt. Hermed understøttes den danske PtX-styrkeposition, de politiske ambitioner om grøn omstilling af samfundet og eksport af grøn energi samt balancen i det danske energisystem, siger Stine Grenaa Jensen, Vicedirektør for Systemudvikling hos Energinet

Yderligere information om spørgeskemaet:

• En række virksomheder er involveret i flere brintprojekter, og de enkelte brintprojekter kan ligeledes have flere samarbejdspartnere. Evida, Energinet og Energistyrelsen ønsker at modtage én besvarelse per projekt. Er din virksomhed således involveret i eksempelvis fire anlægsprojekter til PtX-produktion, opfordres du til at udfylde spørgeskemaet for alle fire projekter. 

Spørgeskemaet forventes at tage ca. 20-30 minutter at udfylde. 

Spørgeskemaet består af en række spørgsmål af faktuel karakter samt en række vurderingsspørgsmål eksempelvis om eventuelle barrierer for at kunne drive et PtX-anlæg
 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.