Bredt flertal: Energiø Bornholm udvides og forbindes til Tyskland

Det skriver Klima-, Energi-, og Forsyningsministeriet: Den planlagte energiø ved Bornholm udvides nu fra 2 til 3 GW – og Tyskland kobles på. Det vil sikre store mængder grøn strøm til Danmark og Tyskland såvel som resten af Europa og bidrager til energiuafhængighed fra Rusland.

Den europæiske energisikkerhed er under pres fra Rusland som konsekvens af krigen i Ukraine. En del af modsvaret er at erstatte de russiske fossile brændsler med dansk grøn energi. Samtidig har vi brug for markant mere grøn energi, hvis vi skal indfri vores klimamål.

Regeringen har sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet aftalt, at Energiø Bornholm skal udvides fra 2 til 3 GW og fortsat snurre i 2030. Til sammenligning er der i Danmark i dag tilkoblet i alt 2,3 GW havvind. Med udvidelsen vil alene Energiø Bornholm mere end fordoble mængden af havvind i Danmark.

Danmark og Tyskland har samtidig indgået en politisk aftale om etablering af et kabel fra energiøen til Tyskland. Det betyder, at der kan sendes strøm fra energiøen direkte til det tyske elnet og videre ud til resten af Europa.

De politiske aftaler er store skridt på vej mod et stærkere energisamarbejde i Østersøen - hvilket også er fokus for det internationale Østersøtopmøde, som afholdes på Bornholm tirsdag den 30. august.

”Med udvidelsen af Energiø Bornholm og forbindelsen til Tyskland skruer vi op for udbygningen af vedvarende energi. Det er afgørende for klimaet, men også helt afgørende for Europas energiuafhængig fra Rusland. Det understreger endnu en gang Danmarks rolle som globalt grønt foregangsland.,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Aftalen med Tyskland er en ny type samarbejde, hvor omkostninger og gevinster forbundet med energiøen fordeles ligeligt mellem parterne. Det betyder, at begge parter bidrager til infrastrukturomkostningerne, og samtidigt at begge parter også får gavn af forsyningen af grøn strøm.

”Det dansk-tysk samarbejde er et flagskibsprojekt. Den grønne strøm fra Energiø Bornholm vil supplere den nationale strømproduktion og reducere vores afhængighed af at importere fossil energi. Med sådanne projekter, indgået med vores europæiske partnere, indfrier vi to mål på samme tid: europæisk energisikkerhed og klimaneutralitet,” siger Tysklands økonomi- og klimaminister Robert Habeck.  

På baggrund af den politiske aftale skal Energinet, der er TSO (Transmission system operator) i Danmark og 50Hertz, der er TSO i Tyskland, nu indgå aftale om den konkrete udformning af aftaleindholdet.

Med Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022 er det ambitionen at femdoble Danmarks produktion af strøm fra havvindmøller inden udgangen af 2030.

Læs pressemeddelelsen og aftalen på ministeriets hjemmeside her

 

 

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.