Energinet går i gang med forundersøgelser for Hesselø Havvindmøllepark

Tilbage i juni 2022 fik Energinet pålæg fra Energistyrelsen om at igangsætte nye forundersøgelser for Hesselø Havvindmøllepark. Energinets bestyrelse har nu formelt givet grønt lys til at gennemføre forundersøgelser.

Som led i den nye klimaaftale fra juni 2022 blev det besluttet at flytte Hesselø Havvindmøllepark sydpå til en ny placering. Det skete efter, at en finscreening fra maj 2022 viste, at området syd for det oprindelige Hesselø-område er et godt alternativ, da havbunden vurderes at være bedre egnet til opstilling af havvindmøller. 

Pålægget fra juni 2022 erstatter pålægget fra juli 2020, der tog udgangspunkt i den oprindelige placering af Hesselø Havvindmøllepark. 
Energinet nåede at gå i gang med forundersøgelser ud fra den oprindelige placering. Derfor skal de nye forundersøgelser i videst mulige omfang tage udgangspunkt i og genbruge de forundersøgelser, som allerede er blevet gennemført.  

Ingen ændring på land
Desuden fortsætter Energinet som hidtil planlagt for så vidt angår projektet på land. De nye forundersøgelser vil dog også betyde forsinkelse på godkendelsesprocessen af landprojektet. 

- Det er vigtigt at understrege, at der er ingen ændringer på land af hverken kabelruter eller stationsanlæg i forhold til tidligere pålæg. Selv søkablet bliver genbrugt. Det er kun den geografiske placering af havvindmølleparken på havet, der bliver ændret, siger Stine Rabech Nielsen, der er programleder i Energinet.  

Indsamle relevante oplysninger
Forundersøgelserne giver i sig selv ikke ret til at opføre havvindmøller, men den giver Energinet mulighed for at indsamle relevante oplysninger om området til brug for Energistyrelsens udbud af havvindmølleområdet. 

Forundersøgelserne skal:
Danne solidt datagrundlag til Energistyrelsens udbudsmateriale
Minimere bydendes usikkerhed/risiko
Muliggøre hurtigere etablering af projekterne, når vinder af koncessionsudbud er udpeget

Alle undersøgelser, resultater og rapporter til forundersøgelserne for Hesselø Havvindmøllepark skal senest være afsluttet ultimo 2024. 

Resultater offentliggjort
Resultaterne af undersøgelserne vil blive offentliggjort, så de selskaber, som vil byde på at etablere havvindmølleparken, er bekendt med forholdene og de mulige risici. Vinderen af udbuddet betaler for gennemførelsen af undersøgelserne.

På den nye placering forventes Hesselø Havvindmøllepark at være i drift ved udgangen af 2029. 

Havvindmølleparken får en kapacitet på mellem 800-1.200 MW

Kontakt

Fakta

Læs mere om Hesselø Havvindmøllepark her: https://energinet.dk/hesseloe

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.