MoU_brint
Adm. direktør i Energinet Systemansvar, Søren Dupont Kristensen, og administrerende direktør for Gasunie Deutschland, Jens Schuman, underskriver Mou'en på en virtuel forbindelse.

Energinet og Gasunie styrker samarbejdet om brintinfrastruktur

For at fremskynde forberedelserne til grænseoverskridende brintinfrastruktur mellem Danmark og Tyskland underskrev Søren Dupont Kristensen, administrerende direktør for Energinet Systemansvar, og Jens Schuman, administrerende direktør for Gasunie Deutschland, 31. august en Memorandum of Understanding (MoU).

De forberedende aktiviteter, der er skitseret i MoU’en, omfatter en koordineret tilgang til netudvikling baseret på resultaterne af prefeasibility-studiet og den seneste markedsudvikling inden for både udbud og efterspørgsel. Energinet og Gasunie vil også analysere og skitsere de afgørende beslutningsporte på vejen mod endelige investeringsbeslutninger.

- Brintinfrastruktur gør os i stand til fuldt ud at udnytte og eksportere nogle af de enorme vedvarende energikilder i Danmark og levere på Esbjerg-aftalen. I Energinet mærker vi allerede en stærk markedsinteresse for at kunne forsyne det tyske brintmarked med grøn brint produceret i Danmark – og ambitionen er at realisere dette inden 2030. Meget skal falde på plads inden da, så jeg er meget glad for, at vi nu forpligter os til at fremskynde den forberedende indsats og derigennem understøtte den europæiske energiforsyningssikkerhed," siger Søren Dupont Kristensen.

Styrket samarbejde om brint
I maj 2022 fastsatte Tyskland, Danmark, Belgien og Nederlandene et fælles mål om at levere mindst 65 GW havvindkraft i 2030 og øge kapaciteten til mindst 150 GW i 2050. I forbindelse med den såkaldte Esbjerg-aftale indgik den danske og tyske regering en hensigtserklæring om et styrket samarbejde om grøn brint, herunder at undersøge en potentiel rørledning for brinteksport fra Danmark til Tyskland.

- Den strategiske værdi af et intensiveret brintsamarbejde mellem Danmark og Tyskland ligger i den veludviklede, højt ydende infrastruktur, der allerede forbinder de to nabolande. Det giver os direkte adgang til danske grønne brintkilder - uden konvertering til mellemliggende energibærere som ammoniak", understreger Gasunie Deutschlands administrerende direktør Jens Schumann.

Sidste år gennemførte Energinet og Gasunie Deutschland et teknoøkonomisk prefeasibility-studie, der viste, at Danmark potentielt kunne forsyne 10-25 % af den fremtidige tyske brintefterspørgsel. Siden er der indgået ambitiøse politiske aftaler om Power-to-X og massiv udbygning af vedvarende energi i Folketinget. Derfor har Energinet igangsat et feasibility-studie, der undersøger muligheden for en "brint-backbone" i den vestlige del af Danmark, herunder infrastruktur til eksport til Tyskland.  

Godt samarbejde
Energinet og Gasunie har et langt og godt samarbejde. Gennem årtier er gas blevet transporteret frem og tilbage mellem Danmark og Tyskland på forskellig vis - det startede med eksport fra Tyskland til Danmark, efterfulgt af en længere eksporttid fra Danmark til Tyskland og i de senere år igen med eksport til Danmark. Det forventes, at en stor del af "brint-backbone" mellem de to lande kan baseres på konvertering af eksisterende gastransmissionsrørledninger.  

I begge lande er udviklingen af de lovgivningsmæssige rammer en igangværende proces. Da det endnu er uafklaret, hvem der bliver brintnetoperatør(er), har Energinet og Gasunie underskrevet MoU’en på vegne af den eller de kommende danske og tyske brintnetoperatører.

Den potentielle brintforbindelse mellem Danmark og Tyskland illustreres i European Hydrogen Backbone visionen for 2030

 

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.