Energinet hæver sektorberedskabsniveau

Energinet er ansvarlig for den overordnede drift af det danske el- og gassystem. Energistyrelsen har efter læk på gasledningerne Nord Stream 1 og Nord Stream 2 anbefalet Energinet at hæve sektorberedskabsniveauet i både el- og gassektoren.

Energinet har derfor meldt til el- og gassektoren, at de skal gå op i beredskabsniveau og nu er i ORANGE, som er næst højeste niveau, og som betyder, at sektorens selskaber skal være opmærksomme på sikkerheden omkring deres anlæg.

Konkret betyder det øgede beredskab, at der udmeldes konkrete foranstaltninger, som virksomhederne i el- og gassektoren skal implementere, med henblik på at øge sikkerheden på f.eks. anlæg, bygninger og installationer. De konkrete tiltag afhænger af anlæggene og kommunikeres af sikkerhedsmæssige årsager ikke offentligt.

Energistyrelsen oplyser:

  • Ingen af gårsdagens hændelser har for nuværende betydning for forsyningen af gas til Europa og Danmark, da ingen af rørledningerne var i drift.
  • Søfartsstyrelsen har udsendt navigationsvarsel og oprettet forbudsområde med henblik på, at skibe ikke sejler ind i forbudszonerne ift. læk. Skibe kan miste opdrift, hvis de sejler ind i området, desuden kan der være en antændingsfare over vandet og i luften. På den baggrund er der etableret en forbudszone på en radius på 5 nautiske sømil for skibe.
  • Der vurderes ikke at være sikkerheds- eller sundhedsmæssige konsekvenser ved ophold eller færden uden for de nuværende forbudszoner. Det gælder også for beboerne på Bornholm og Christiansø
  • Det er for tidligt at sige noget om årsager til hændelserne.
  • Der er tæt kontakt til internationale partnere.

Pressehenvendelser om hvad det øgede beredskabsniveau konkret betyder skal stilles til Energistyrelsen.

Læs nyhed fra Energistyrelsen om hævet beredskab. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.