Hævet sektorberedskab – hvad gør Energinet?

I går hævede Energinet beredskabsniveauet i Energisektoren til orange – det næsthøjeste niveau – efter lækager på Nordstream 1 og Nordstream 2. Her er, hvad Energinet rent praktisk gør, efter beredskabsniveauet er blevet hævet.

Tirsdag 27. september meldte Energinet ud til el- og gassektoren, at de skal gå op i beredskabsniveau. Dog er det vigtigt at understrege, at vi indtil nu ikke har observeret hændelser på danske anlæg. Men når der er lækager på gasrør tæt på dansk grund, er orange det rigtige beredskabsniveau.

Det er desuden vigtigt at understrege, at lækagerne på de to gasrør ikke påvirker gasforsyningen til Danmark eller øvrige EU-lande, da begge gasrør i forvejen var ude af drift som konsekvens af Ruslands krig mod Ukraine.

Helt konkret betyder det øgede beredskab, at Energinet trækker i en række forskellige håndtag, der tilsammen skærper sikkerheden ved den danske el- og gasinfrastruktur. De konkrete tiltag afhænger af anlæggene og kommunikeres af sikkerhedsmæssige årsager ikke offentligt.

Ekstra opmærksomhed
Alle selskaber i sektoren er ekstra opmærksomme på de danske el- og gasanlæg rent fysisk.
El- og gassektorens anlæg er beskyttede med hegn og ikke noget man umiddelbart kan få adgang til. Men det hævede beredskab gør, at vi med lup gennemgår adgangsforhold og overvågningen af vores anlæg og hæver kravene til adgang. Det er således kun personer med et legitimt formål, der får adgang til vore installationer.

Energinet og el- og gasselskaberne er ekstra opmærksomme på eventuel usædvanlig aktivitet i nærheden af el- og gasanlæggene, og derfor kan borgere opleve en øget overvågningsaktivitet ved anlæggene.  

Overvåger forsyningen
Energinet ejer og driver kontrolcentre, hvorfra balancen i elnettet og trykket i gasrørene overvåges sekund for sekund, døgnet rundt – uagtet hvilket beredskabsniveau vi er på.
Det betyder, at Energinet øjeblikkeligt vil vide, hvis der skulle være uregelmæssigheder, både internt i Danmark, men også på vores forbindelser til Danmarks nabolande. Kontrolcentrene står klar til at håndtere en eventuel krisesituation.

Baltic Pipe
Baltic Pipe er et anlæg, som ikke bare er vigtig for Danmark, men også den europæiske forsyningssikkerhed. Baltic Pipe er naturligvis omfattet af det øgede beredskab, hvilket betyder, at der er indført foranstaltninger, der passer til anlæggenes karakter. Foranstaltningerne gennemføres i tæt koordination med relevante parter, både nationalt men også med Norge og Polen.  

Krisestab
Det øgede beredskab betyder også, at Energinet har nedsat en krisestab som håndterer de specielle udfordringer, der følger med krisen. Krisestaben har meldt en række konkrete foranstaltninger ud for at øge sikkerheden omkring de danske el-. og gasanlæg, dvs. byggepladser, bygninger og anlæg herunder forbindelser til udlandet

I en normalsituation er beredskabsniveauet HVID, som er det laveste niveau. Niveauet hæves og sænkes i takt med den aktuelle energisituation. 24. februar blev beredskabsniveauerne hævet til GRØN i elsektoren og GUL i gassektoren grundet forsyningskrisen efter Ruslands invasion i Ukraine. Og tirsdag 27. september meldte Energinet så ud, at beredskabet er hævet til ORANGE for både el- og gassektoren.


Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.