MidtogVestjylland720ny

Energinet forstærker eltransmissionsnettet i Midt- og Vestjylland

Energinet forstærker elnettet i Midt- og Vestjylland med nye nedgravede 150 kV-kabler. Samtidig fjerner man en lang række luftledninger på en strækning på 135 km i området mellem Esbjerg og Holstebro.

Energinet går nu i gang med at forstærke højspændingsnettet i Midt- og Vestjylland med nye nedgravede 150 kV-kabler. Arbejdet foregår i otte etaper med skiftevis kabellægning og fjernelse af luftledninger frem mod 2028.

Første etape er planlagt mellem to højspændingsstationer tæt på henholdsvis Esbjerg og Næsbjerg, nord for Varde (Endrup Station og Karlsgårde Station), og de første lodsejere bliver nu kontaktet i det område, hvor kablerne sandsynligvis skal placeres.

Borgerne inddrages undervejs
I løbet af processen vil Energinet komme i kontakt med flere borgere i området. Projektleder i Energinet Rune Bruun Mosbacher fortæller:

”Vi glæder os til at komme i gang med projektet. Det er en vigtig del af den grønne omstilling. Hele projektet kommer til at tage flere år, og undervejs vil vi inddrage borgerne for at finde de bedste løsninger, så vi kan tage mest muligt hensyn til både de lodsejere, der skal lægge jord til, og de omgivelser, vi skal igennem”, siger Rune Bruun Mosbacher.

”Vi ved, at vi kommer til at støje og forstyrre enkelte borgere i en periode – og nogle vil vi komme ud til af flere omgange, da vi har flere projekter i gang i samme område. Samtidig vil nogle af højspændingsstationerne blive større i enkelte områder, og man vil kunne opleve lidt flere gener i den forbindelse. Men vi glæder os samtidig over, at vi får mulighed for at forskønne en del af området ved at fjerne en lang strækning af luftledninger”, pointerer Rune Bruun Mosbacher.

Energinet skal i forbindelse med planlægningen udarbejde et forslag til placering af det nye kabelanlæg og skal besigtige udvalgte lokationer indenfor projektområdet. Besigtigelsen foretages for at vurdere landskab, natur og andre forhold, der kan have indvirkning på linjeføringen. Senere vil de berørte lodsejere blive præsenteret for et forslag, og Energinet vil i samarbejde med lodsejerne indgå en aftale om kabellægning og erstatning for ulemper, afgrødetab m.m. 

Luftledninger fjernes
I forbindelse med beslutningen om at bygge de nye 400 kV forbindelser fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse, besluttede folketinget, at 150 kV-luftledninger og master i de to berørte områder i Midt- og Vestjylland skulle tages ned og erstattes med kabler i jorden.

For at kunne sikre borgernes elforsyning, er det nødvendigt at lægge nye kabler i jorden, inden de nuværende luftledninger fjernes. Energinet vil i samme omgang forstærke 150 kV-nettet, så det er fremtidssikret. Højspændingsnettet i Midt og Vestjylland skal nemlig fremover tage mod meget mere elproduktion.

I takt med at flere og flere solcelleanlæg og vindmølleparker etableres, bliver det nødvendigt at forstærke elnettet mange steder i landet. Ofte vil strømmen blive produceret på steder, hvor der ikke er lokalt forbrug til at opsluge de store mængder grøn strøm. Derfor skal strømmen kunne transporteres meget længere væk.

Energinet skulle have startet med forskønnelsesprojektet allerede i 2024, men på grund af den stigende produktion af grøn energi i området, er det besluttet, at Energinet skal prioritere netforstærkningen, og først derefter gå i gang med nedtagning af luftledninger. Energinet forventer at starte nedtagningen af luftledninger i maj 2026.   

Den første del af kabellægningen ved Endrup Station forventes at foregå mellem marts og august 2024. Senere på året vil Energinet invitere til informationsmøder, hvor borgerne kan høre mere om projektet.

Borgere og kommuner i de andre områder vil blive kontaktet i takt med, at projektet skrider frem.

Kontakt

Fakta

Energinet er en selvstændig offentlig virksomhed ejet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Energinet har ansvaret for at bygge og drive el-transmissionsnettet i Danmark.

Projektet ”Fremtidssikring af el-transmissionsnettet i Midt- og Vestjylland” består af følgende:

• Etablering af nye 150 kV-kabelforbindelser (162 km i alt) mellem følgende strækninger: Lem Kær over Stovstrup, Sdr. Felding til Herning, og fra Videbæk over Herning til Askjær, samt fra Endrup til Karlsgårde, fra Endrup til Lykkegård og fra Idomlund til Struer

• Nedtagning af 150 kV-luftledningsforbindelser mellem Karlsgårde over Sdr. Felding, fra Herning og til Struer, mellem Idomlund og Struer, samt mellem Endrup og Lykkegård (135,4 km)

• Opgradering af 150 kV-ledningssystemet på 400/150 kV-forbindelsen mellem Endrup og Idomlund til et 400 kV-system

Kabellægningen sker mellem 2024 og 2028 og foregår etapevist. Nedtagning af luftledninger i 2026-2028.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.