Energinet reducerer de udmeldte el- og gastariffer for 2023

Efter anmodning fra klima-, energi- og forsyningsministeren og partierne bag vinterhjælpsaftalen holdes el-forbrugstarifferne i 2023 på samme niveau som i år. Gastransporttariffen reduceres med 13 procent i forhold til niveauet udmeldt i juni.

Energinets bestyrelse har onsdag d. 28. september vedtaget at annullere de varslede stigninger i el-forbrugstarifferne for 2023 på 3,1 øre/kWh. El-forbrugstarifferne holdes dermed i 2023 på samme niveau som i 2022, nemlig 11,2 øre/kWh. Det bliver muligt ved i 2023 at anvende en større del af de forventede indtægter fra el-udlandsforbindelserne til at modvirke de stigende omkostninger. Disse indtægter ville ellers være blevet betalt tilbage til forbrugerne over en længere periode.

Det er klima-, energi- og forsyningsministeren og partierne bag vinterhjælpsaftalen, som har anmodet Energinet om, at flere af indtægterne fra Danmarks udlandsforbindelser skal bruges til at holde tarifferne i ro.

Samtidig kan den udmeldte gastransporttarif nedsættes med 6,46 DKK/kWh/t/år til 44,11 DKK/kWh/t/år. Det er muligt, fordi forudsætningerne i forhold til en ny økonomisk regulering har ændret sig væsentligt. Tarifnedsættelsen sker efter ministerens anmodning om, at Energinet søger at nedsætte gastransporttariffen i forhold til de nye forudsætninger. Læs Gas News her.

”Vi er glade for, at vi kan nedsætte tarifferne. Det er Energinets mulighed for at bidrage til at afhjælpe konsekvenserne for forbrugerne af den energikrise, vi desværre befinder os i,” siger Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder i Energinet og tilføjer:

”I budgetlægning og el-forbrugstariffastsættelsen baserer vi os i Energinet på nogle beregninger over de forventede indtægter fra udlandsforbindelserne. Da disse er afhængige af prisforskellen mellem Danmark og vores nabolande, er de forbundet med stor usikkerhed. Nu lægger vi os lidt til den høje side i forventningerne. Det kan vi stadig godt forsvare, men vi må også se i øjnene, at der er en risiko for, at indtægterne udebliver, og pengene i stedet skal opkræves via tarifferne på et senere tidspunkt. ”

”Under alle omstændigheder er det en ekstraordinær stor indregning af indtægter fra udlandsforbindelser, vi gennemfører i 2023. Vi forventer ikke indtægter på dette niveau, når markederne normaliseres, og så vil tarifferne komme til at stige. Der er naturligvis også ekstraordinære omkostninger, men der er også et blivende pres på Energinets omkostninger som følge af den grønne omstilling” siger Marie Budtz Pedersen.

De øvrige eltarif-udmeldinger om ny producentbetaling med standardiserede tilslutningsbidrag og geografisk differentiering ændres ikke.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.