Eksempel på udtræk fra rapporten - udviklingen i elforbruget i Holbæk på et år
Eksempel på nogle af de data, der findes i rapporten - udviklingen i elforbruget for private i Holbæk over tre år.

Sparer de på strømmen i Odense? Og hvor meget sol- og vindenergi produceres i Thisted?

Energinet ’sætter liv til data’. Den nye udgave af Detailmarkedsrapporten giver masser af let tilgængelig information om elforbrug, elproduktion og elleverandører.

Hvor meget el brugte private husstande i Roskilde Kommune i september i år? Og var det mere eller mindre end september sidste år?

Hvor stor er den samlede elproduktion fra solcelleanlæg på Langeland? Og produceres der egentlig nok vedvarende energi i Odder til at dække kommunens eget forbrug?

Der er næsten ingen ende på de mange spørgsmål, man kan stille om elforbrug og elproduktion i en tid med grøn omstilling og energikrise. Og rigtig mange af spørgsmålene kan enhver nu finde svar på ved at gå på Energinets hjemmeside.

Energinet har netop udgivet en ny og let tilgængelig udgave af den såkaldte Detailmarkedsrapport med et hav af data og visualiseringer om elforbrug, elproduktion og elleverandører i Danmark.

Brugervenlighed og transparens

Mange af oplysningerne har man længe kunnet finde i Detailmarkedsrapporten, som oprindelig blev udgivet for aktører på elmarkedet samt kommuner og myndigheder. Men det har krævet det store Excel-kørekort at omsætte data til reel information, og man måtte afvente næste kvartal for at se de nye data.

Så for at gøre oplysningerne både mere aktuelle og mere tilgængelige for den brede befolkning har Energinets afdeling Data og Systeminnovation gennemført en radikal ændring og udvikling af Detailmarkedsrapporten – med brugervenlighed og transparens som ledetråde. Målet har været at ’sætte liv til data’.

Resultatet er blevet en let tilgængelig søgemaskine, hvor man kan finde en lang række spændende visualiseringer og stof til gode historier fra data.

Eksempel på udtræk fra rapporten - elproduktion og -forbrug i Esbjerg i løbet af 2022

Eksempel på data fra rapporten - elproduktion og elforbrug i Esbjerg i 2022. Håbet er, at Detailmarkedsrapporten i sin nye udformning kan imødekomme befolkningens stigende interesse for elmarkedet.

Masser af muligheder

For den nysgerrige journalist, den interesserede borger eller forbrugeren med egne solceller på taget giver siden masser af søgemuligheder: Hvis man ønsker information om typer af elforbrug, kan man søge på eksempelvis privat/erhverv og på forskellige brancher og kommuner. Senere vil man kunne finde data om privates elforbrug, opdelt på f.eks. parcel- og rækkehus og på varmekilde.

Under ’Elleverandører’ kan man finde tal for blandt andet udviklingen i antal leverandørskift og den gennemsnitlige tid for et leverandørskifte.

Som noget nyt er der også tal for elproduktion i rapporten. Her kan man finde oplysninger om eksempelvis sol- og vindenergi samt elproduktion i forhold til forbrug, også helt ned på kommuneniveau.

Temperaturmåling på grøn omstilling

For Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder i Energinet, er den nye udgave af Detailmarkedsrapporten et led i Energinets forpligtelse til at kommunikere rettidigt og i øjenhøjde med sine omgivelser og dele viden om energisystemet med interessenter og den brede offentlighed.

”Der er et stort behov for viden på området, som vi har imødekommet med den nye rapport. Samtidig kan man se den som første skridt til at tage en temperaturmåling på den grønne omstilling: Hvor langt er man for eksempel nået i de enkelte kommuner? Og helt aktuelt er der måske også noget at hente i rapporten for politikere, som er i gang med at føre valgkamp,” siger hun.

Tallene i rapporten opdateres senest den 18. i måneden. Det vil sige, at data for eksempelvis oktober kan ses i visualiseringerne den 18. november.

Den nye udgave af Detailmarkedsrapporten kan findes her: Udviklingen i elforbruget

Kontakt

Rapport sætter liv til data

Den nye udgave af Detailmarkedsrapporten kan findes her: Udviklingen i elforbruget

Tallene for foregående måned opdateres senest den 18. i måneden. 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.