markedsdialog brint forside

Markedsdialog: 87 procent af brintproduktionen forventes transporteret via rør

Evida og Energinet har i samarbejde med Energistyrelsen gennemført en markedsdialog om brint, og resultaterne ligger nu klar. I alt har 70 brintprojekter bidraget med deres viden og holdning om en fremtidig brintinfrastruktur i Danmark. Blandt andet fremhæver markedsaktørerne, at der bliver behov for en rørført brintinfrastruktur.

1.441.457 tons. Så meget brint regner branchen med, at der bliver produceret i 2030. Det viser en markedsdialog blandt nuværende og potentielle PtX-aktører, som Evida og Energinet har gennemført med Energistyrelsen som observatør.

Markedsdialogen er gennemført i samarbejde med KPMG, og i alt 70 brintprojekter i Danmark fra 28 virksomheder har deltaget i besvarelsen. Det glæder Evidas strategi- og udviklingsdirektør, Peter Kristensen.

"Det er meget positivt, at så mange projekter har deltaget i markedsdialogen. Det er vigtigt for os, da vi på den måde sikrer, at vi er på omdrejningshøjde med markedets behov. Ved at være i løbende dialog med fremtidens PtX-aktører kan vi nemlig bedre udvikle og planlægge det bedst mulige grundlag for fremtidens brintinfrastruktur. Og det tyder på, at markedet er klar til at rykke, men at det kræver, at der er rør til at transportere brinten i og at de første projekter efterspørger brintinfrastruktur allerede fra 2025 og med en kraftig stigning frem imod 2030. For Evida handler det om at stille vores viden herom til rådighed, så vi finder den mest hensigtsmæssige løsning," siger han.

Michael Linnemann, afdelingsleder i Systemperspektiv i Energinet, er enig og uddyber:

"Aktørerne har sendt et klart signal om, at vi om få år skal være klar til at understøtte brintproduktion i helt stor skala. Foruden forsyning af et voksende hjemmemarked kan brintinfrastruktur blive vigtig – både for at anlæggene kan producere fleksibelt efter vind og sol, og for at de kan afsætte brint på det store tyske marked. Realiseres elektrolyseanlæg i den størrelse, som er indmeldt i markedsdialogen, ligner det som minimum en fordobling af det danske elforbrug. Fleksibelt elforbrug i den skala kan blive vigtig for balanceringen af et 100 procent grønt energisystem, og derfor er det afgørende, at den fremtidige brintinfrastruktur bliver tænkt godt sammen med udviklingen i det øvrige energisystem."


Markedet er klar
Formålet med markedsdialogen er at afdække, hvordan en brintinfrastruktur bedst muligt støtter op om både producenter og aftagere af brint for at give de bedste muligheder for udviklingen af en PtX-industri i Danmark.

Og opbakningen til en brintinfrastruktur er stor, viser undersøgelsen. Her angiver cirka 96 procent, at de har et behov for en brintinfrastruktur. Knap 95 procent af producenterne og 70 procent af aftagerne af brint angiver, at brintinfrastrukturen er uundværlig eller styrker business casen væsentligt.

Desuden angiver hvert syvende projekt, at deres projekt ikke bliver til noget uden en brintinfrastruktur. Her er det især de større brintproduktionsprojekter, der har svært ved at blive realiseret uden en infrastruktur, hvilken kan betyde en halvering af den forventede brintproduktion i 2030.

Markedsaktørerne forventer desuden, at 87 procent af brintproduktionen fra 2030 og frem transporteres via rør.

Et alternativ til at transportere brinten i rør er lastbiltransport. Flere af de interviewede projekter påpeger dog, at denne mulighed ikke giver mening af både logistiske og omkostningsmæssige årsager på grund af de store mængder brint, der skal transporteres. 

PtX-aftalen giver Energinet og Evida mulighed for at eje og drive brintinfrastruktur, og markedsdialogen er et led i Energinet og Evidas forberedende arbejde, frem mod at den endelige rolle- og ansvarsfordeling falder på plads.

Du kan gå på opdagelse i markedsdialogen resultater i rapporten ”Markedsdialog om brintinfrastruktur”.

 

KONTAKT

Om markedsdialogen

Markedsdialogen er gennemført via en spørgeskemaundersøgelse og gennem opfølgende interviews med en række af respondenterne.

Respondenterne er blevet opfordret til at svare baseret på nuværende forudsætninger og antagelser i deres business cases. Besvarelserne er derfor forbundet med en vis usikkerhed.

70 danske brintprojekter deltog i undersøgelsen. Heraf er:
•22 projekter brintproducenter, der udelukkende producerer brint i elektrolyseanlæg, som afsættes og anvendes af andre.
•15 projekter brintaftagere, der udelukkende anvender brint (produceret af andre).
•33 af projekterne integrerede projekter, der selv producerer brint og anvender den i den videre proces.

RAPPORTEN

"Markedsdialog om brintinfrastruktur".

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.