Behovet for systemydelser vil vokse markant

”Vi står med en enorm opgave med at sikre balance og stabilitet i fremtidens elsystem. Men omvendt skal vores markedsudvikling skabe mulighed for, at mange flere kan byde ind – også mange som slet ikke i dag er i kontakt med Energinet eller kender til mulighederne for at kunne levere fleksibilitet og tjene penge på det”, siger Kia Marie Jerichau.

Der bliver brug for meget mere af det hele. 

Både de helt korte reserver, der kan træde til i sekundet, hvis der opstår kortslutninger eller udfald i elnettet, og de reserver, der i løbet af minutter kan aktiveres og skrue op eller ned og genoprette balancen i elnettet. 

Det er budskabet fra Kia Marie Jerichau, områdeleder i Fleksibilitet og Balancering i Energinet, til de mange elproducenter og elforbrugere, som i fremtiden kan udnytte deres fleksibilitet ved at sælge de såkaldte systemydelser til Energinet og dermed sikre, at der altid er balance i det danske elsystem.  


Eksempel på stigende behov for en af se systemydelser, som Energinet køber. Scenarierapporten skønner fremtidens behov for alle systemydelsestyper – se flere grafer i bunden af artiklen. 

I takt med at vi vil få langt det meste af vores strøm fra vind og sol, og elforbruget ventes at blive mere end fordoblet, vil der opstå flere ubalancer og potentielt større udfald. Samtidig vil nogle af de traditionelle storleverandører af systemydelser – termiske kraftværker - køre i færre og færre timer eller ligefrem lukke. Det bliver derfor de mest konkurrencedygtige kraftværker, der sammen med grønne kilder som vind, sol og forbrugsfleksibilitet, der skal balancere systemet i fremtiden.  

”Vi står med en enorm opgave med at sikre balance og stabilitet i fremtidens elsystem. Men omvendt skal vores markedsudvikling skabe mulighed for, at mange flere kan byde ind – også mange som slet ikke i dag er i kontakt med Energinet eller kender til mulighederne for at kunne levere fleksibilitet og tjene penge på det”, siger Kia Marie Jerichau. 

I en ny scenarierapport, som ser frem mod 2032, giver Energinet et skøn over fremtidens behov for den håndfuld forskellige systemydelser, som Energinet køber. Rapporten guider samtidig læseren i de mange tiltag og markedsudvikling, som skal implementeres i de kommende år for at komme i mål med den grønne omstilling. Rapporten er behæftet med store usikkerheder, særligt på grund af de store omvæltninger i energimarkederne lige nu. 

”Men én ting er sikkert; behovet for systemydelser øges i fremtiden. Scenarierapporten sender et tydeligt signal om, at der opstår helt nye muligheder for at byde ind og tjene penge på at levere balancering og fleksibilitet”, siger Kia Marie Jerichau. 


FAKTA OM SYSTEMYDELSER 


Systemydelser dækker over en samling produkter, som Energinet indkøber til at sikre, at elproduktion og elforbrug er lig hinanden på alle tidspunkter af døgnet. Det er umuligt at forudsige og planlægge elproduktion og elforbrug eksakt, og systemydelser anvendes netop til at lukke de huller, der opstår som følge deraf. Hvis ikke Energinet har systemydelser til rådighed, vil elnettet blive overbelastet og beskadiget. 

Der findes flere forskellige typer systemydelser, som har engelske, forkortelsesnavne – i figuren herunder er de illustreret med biler – racerbilen er de små, lynhurtige reserver, mens lastbilerne er lidt langsommere, men flytter mere, når de først ruller. 

Figur 1 viser, hvordan der ved pludselige ubalancer eller ved udfald fås et frekvensfald (rød kurve), hvorefter forskellige systemydelser aktiveres for at genoprette frekvensen til det ”sunde” niveau (50 Hz). Frekvensprodukterne skal lynhurtigt tilføje effekt til systemet for at afbøde frekvensfaldet, så frekvensen ikke falder til et kritisk niveau. De mere energitunge ydelser (aFRR og mFRR) skal frigøre frekvensydelserne, så disse atter igen bliver klar til afbøde nye frekvensfald samt genoprette balancen. 

 

Nedenstående figurer og grafer fra Scenarierapporten viser skønnet over fremtidens behov for de enkelte systemydelser:

 

KONTAKT

LÆS MERE

Du finder Scenarierapporten her. 

Energinet har i flere omgange skrevet om fremtidens systemydelser, bl.a. stigende behov og stigende omkostninger samt om innovation og samarbejde med bl.a. Siemens, Danfoss og andre, som kan være løftestang for, at alt fra butikcentres køle- og ventilationsanlæg, svømmehaller og brintanlæg kan levere fleksibilitet til elsystemet. 

 

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.