Elmaster

Elproducenter skal også betale for samfundets udgifter til udbygning af elnettet

Folketinget har besluttet, at opstillere af solcelleanlæg og vindmøller i fremtiden skal bidrage til at dække de udgifter, som deres anlæg påfører elnettet. Green Power Denmark kritiserer i Energiwatch den model til producentbetaling, som Energinet har lagt frem – en model som Forsyningstilsynet netop har nikket til og sendt i høring.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i juni 2020, at opstillere af fx nye solcelleparker og vindmøller i fremtiden skal betale en større del af de udgifter, som deres elanlæg medfører for elnettet.  

Derfor har Energinet fremlagt en ny model til producentbetaling - en model som Forsyningstilsynet netop har behandlet og sendt afgørelse om godkendelse i høring. Modellen har tidligere været udsendt i høring; først af Energinet og siden af Forsyningstilsynet. 

Men organisationen Green Power Denmark kritiserer nu i en artikel i Energiwatch modellen for producentbetaling og mener, at elproducenternes betaling burde udskydes. 

Men ifølge Marie Budtz Pedersen, områdeleder i Energinet Systemansvar, vil det fra næste år være ulovligt for Energinet at lade elforbrugerne betale for de udgifter, som nye solceller og vindmøller påfører det danske eltransmissionsnet.  

Tariffer lavet i kraftværkernes tid 

”I dag er det stort set kun forbrugerne, der gennem tariffer, betaler for alle udgifterne til at udbygge elnettet. Det skyldes, at tarifferne blev lavet i en tid, hvor kraftværkerne leverede det meste af strømmen. De var placeret meget centralt i elnettet nær de store byer og forbrugscentre. I dag skyder solcelleparker og vindmøller op steder i landet, hvor der hverken er lokalt forbrug til at opsluge strømmen eller et elnet, der kan transporter de store mængder strøm væk. Det medfører store forandringer i elnettet og dermed også store udgifter til udbygning. Dem skal opstillerne også bidrage til – ikke kun forbrugerne”, forklarer hun. 

Energinets opgave er at sikre, at udgifterne bliver fordelt efter rimelige, objektive, ikke-diskriminerende, gennemsigtige og omkostningsægte kriterier. Samt at udgifterne ikke bliver større end nødvendigt, hvilket blandt andet kan opnås ved at sikre bedre udnyttelse af både eksisterende og ny elinfrastruktur. Den foreslåede producentbetaling giver netop signaler til at placere vindmøller og solceller nærmere forbruget, så der behøves mindre ny elinfrastruktur, og de eksisterende kabler og ledninger udnyttes endnu bedre. 

Mange grønne projekter på vej 

Kritikken fra opstillere af solcelleparker og vindmøller har gennem flere år lydt, at producentbetaling vil få nogle af de grønne projekter til at falde. 

Den anerkender Marie Budtz Pedersen. 

”Nogle af de projekter, der i forvejen var på vippen, i forhold til om de kunne betale sig at opføre dem, vil måske ikke blive til noget. Det kan ramme nogle af især de mindre projekter, og jeg kan sagtens forstå, at producentbetaling for de projekter kan være hårdt. Men generelt er jeg ikke bekymret for, at den grønne omstilling går i stå. Der er mange, mange, mange planer om ny grøn energi rundt om i landet – både på land og til havs. Planer der tilsammen løber op i en mangedobling af den danske elproduktion. Og mange af de projekter vil helt sikkert blive til noget. ” 

Hvis ikke producenterne betaler en del af udgifterne, så vil vi ikke få den samfundsøkonomiske bedste og mest effektive udbygning af den grønne energi, påpeger Marie Budtz Pedersen. 

Samme princip som i DSO-net 

En af de ting, som Green Power Denmark i sin kritik skyder på, er at Energinets ny producentbetaling er langt højere end EU’s transmissionsafgiftforordning giver lov til. Det afviser Forsyningstilsynet dog i sin afgørelse, forud for at en ny model nu er i høring. 

Marie Budtz Pedersen er enig: 

”Green Power Denmark har peget på, at der er i forordningen er et loft over tilslutningsbetalingen, men forordningen peger direkte på, at producentbetaling ud over loftet er ok, hvis elproducenternes anlæg medfører, at elnettet skal udbygges. Og hvis der kommer en solcellepark et sted i landet, hvor der ikke er elnet, så skal der altså bygges en ny station for at solcelleparken kan blive tilsluttet, og det er også nødvendigt at forstærke det bagvedliggende elnet, så strømmen fra solcelleparken kan komme frem til forbrugerne. I øvrigt er det præcis de samme principper, som Green Power Denmark selv bruger i den producentbetaling, der gælder for eldistributionsnettet – men distributionsnettet er blot ikke omfattet af forordningen for transmissionsnettet, siger hun. 

Forsyningstilsynet sendte torsdag 24. november en ny model for producentbetaling i høring til 8. december. 

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.