bornholm sjlland

Høring og borgermøde om miljøkonsekvensvurdering af Energiø Bornholm

Miljøstyrelsen indleder i dag miljøkonsekvensvurderingen af Energiø Bornholm. Det sker med en såkaldt første offentlighedsfase, hvor alle interessere-de kan indsende høringssvar. Som en del af høringen inviterer Energinet til borgermøder på Bornholm og i Høje Taastrup.

Fra i dag og frem til den 5. december kan interesserede sende høringssvar til Miljøstyrelsen, der har indledt sin miljøvurdering af el-anlæggene til Energiø Bornholm. Det omfatter den kommende omformerstation syd for Aakirkeby på Bornholm, en kommende omformerstation ved Solhøj i Høje Taastrup og Ishøj kommuner, samt de elkabler, der skal forbinde stationerne.

”Vi er glade for, at Miljøstyrelsen nu begynder miljøkonsekvensvurderingen af el-anlæggene på Bornholm og Sjælland og kablet imellem de to stationer. Det er første vigtige skridt frem mod den miljøtilladelse, der er forudsætningen for projektet. Vi håber, at alle interesserede vil benytte høringsperioden til at sende deres ideer og forslag til Miljøstyrelsen, så vi får det bedst mulige grundlag for miljøkonsekvensvurderingen”, siger Marian Kaagh, der er vicedirektør i Energinet.

Første offentlighedsfase igangsætter samtidig arbejdet med at lave den miljøkonsekvensrapport, der belyser alle væsentlige påvirkninger af miljøet fra el-anlæggene, der er en del af Energiø Bornholm. Arbejdet med rapporten forventes afsluttet i begyndelsen af 2024, hvorefter miljøkonsekvensrapporten og udkast til miljøtilladelse sendes i høring i 2. offentlighedsfase. Efter 8 ugers høring behandles høringssvarene inden Miljøstyrelsen efter planen kan udstede en miljøtilladelse til projektet midt i 2024.

Som en del af den første høring holder Energinet to borgermøder. På Bornholm er der borgermøde den 22. november kl. 18.30 i Aakirkebyhallerne og dagen efter, den 23. november, er der borgermøde på Zleep Hotel i Høje Taastrup kl. 18.30. På begge møder kan alle interesserede høre mere om projektet, planerne for stationerne og kablerne og selve miljøkonsekvensvurderingen. Der vil også være mulighed for at få svar på sine spørgsmål og snakke med medarbejdere fra Miljøstyrelsen, Energistyrelsen og Energinet om alt fra natur og miljø til aftaler og erstatning.

”Vi ved godt, at vi kommer med nogle stort anlæg, som kommer til at fylde i landskabet. Derfor er det vigtigt, at alle forslag og kommentarer fra borgerne kommer med, så vi kan lave de bedst mulige anlæg. Vi er stadig tidligt i processen, og mange ting er endnu ikke afklaret, men vi ser meget frem til at fortælle om vores planer for projektet og stationerne. Og så er det selvfølgelig vigtigt for os at klæde folk på, så de kan være med til at påvirke projektet med deres høringssvar til miljøkonsekvensvurderingen. Så vi håber at se mange til borgermøderne”, siger Marian Kaagh.

 Borgermødet er åbent for alle, og der er ikke tilmelding. Læs mere om Energiø Bornholm, Miljøstyrelsens høring og borgermødet på www.energinet.dk/bornholm

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.