Miljøvurderingen af landanlæg til havvindmølleparken Vesterhav Syd sendes i høring

Miljøstyrelsen afholder den anden af to høringer i forbindelse med den nye miljøvurdering af landanlæg til havvindmølleparken Vesterhav Syd, efter tilladelsen fra 2017 blev underkendt af Miljø- og Fødevareklagenævnet i sommeren 2021.

Miljøstyrelsen har indledt 2. offentlighedsfase for den nye miljøvurdering af landdelen af havvindmølleparken Vesterhav Syd, efter at Miljø- og Fødevareklagenævnet i sommeren 2021 underkendte myndighedernes miljøtilladelse til projektet og hjemsendte den til fornyet behandling.

Miljøvurderingen omhandler alle anlæg på land, herunder også et radaranlæg, som skal sikre, at flyafværgelysene på vindmøllerne kun lyser, når der er fly i nærheden. Det er anden og sidste høringsfase, inden der kan udstedes en ny miljøtilladelse, der forventes i løbet af foråret. Høringsperioden løber fra den 12. december til den 6. februar 2023.

Miljøstyrelsen er myndighed for anlægget på land, mens Energistyrelsen er myndighed for alle anlæg på vandet. Den nye miljøvurdering omhandler kun anlægget på land.  Havmøller opføres i 2023 af Vattenfall, som vandt udbuddet om at opføre Vesterhav Nord og Syd.

Energinet forventer at 2. offentlighedsfase af landanlægget til søsterprojektet Vesterhav Nord begynder til januar.

Du kan læse mere om Energinets tilslutning af de to vindmølleparker her:

Vesterhav Nord: Landanlæg til kystnær havmøllepark

Vesterhav Syd: Landanlæg til kystnær havmøllepark

 

Se mere om projekterne på Vattenfalls hjemmeside

 

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.