Rundt om i landet er der allerede rejst flere store solcelleparker, bl.a. i Vandel nær Billund. Flere parker vil skyde op i Nordjylland, og derfor vil Energinet i Tylstrup ved Brønderslev og Tuekær nær Aalborg lave nye, store højspændingsstationer, der kan opsamle store mængder grøn elproduktion.

Energinet ansøger om at udvide elnet i Nordjylland

Energinet bestyrelse har godkendt plan for byggeri af to helt nye nordjyske højspændingsstationer, som vil gøre det muligt at tilslutte meget mere elproduktion fra bl.a. solceller. Stationerne vil tilsammen koste over 1,1 mia. kr., og en ansøgning er nu sendt til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Energinet ansøger nu Klima-, Energi- og Forsyningsminisiteriet om lov til at udvide elnettet i Nordjylland med to helt nye højspændingsstationer til en samlet værdi af over 1,1 milliarder kroner.
Energinets bestyrelse har godkendt en plan for de to projekter. På grund af beløbets størrelse, skal ministeriet behandle og endeligt afgøre udbygningsplanerne.

Elnet skal udbygges
Overalt i landet er der planer om ny, grøn elproduktion. Det er især solcelleparker, der skyder op. Strømmen bliver i langt mindre grad end tidligere produceret på kraftværker nær de store byer og forbrugscentre, men derimod i dele af landet hvor der hverken er lokalt forbrug eller elnet nok til den enorme produktion. Derfor skal eltransmissionsnettet udbygges mange steder. Og da vi ydermere i fremtiden skal bruge mere strøm til mange flere ting – fx til elbiler, varmepumper og produktionen af grøn brint – og elproduktionen vil komme, ”som vinden blæser”, og ”solen skinner” - skal elnettet kunne transportere meget mere strøm over meget længere afstande.

Brønderslev og Aalborg
Derfor er det planen at bygge en helt ny højspændingsstation i området syd for Brønderslev samt en helt ny højspændingsstation i området nordøst for Aalborg. Stationerne vil hver have en kapacitet på 1.100 MW. 2.200 MW svarer til, at de to stationer kan tage imod strøm, der svarer til cirka en tredjedel af hele Danmarks nuværende maksimale elforbrug.

”Lige nu kender vi til konkrete planer om solcelleparker, der vil kunne levere henholdsvis ca. 700 MW i Brønderslevområdet og ca. 850 MW i Aalborgområdet, men vi ved også, at mere grøn elproduktion er på vej. Danmark skal med rekordfart blive uafhængig af fossil energi og import af energi fra Rusland. Derfor udvikler især solområdet sig i stor hast Det er vigtigt, at vi kommer på forkant med udviklingen og i langt højere grad har mod til at bygge på forkant – behovet skal nok komme, og det er alt for dyrt at komme for sent – også selvom der kan være usikkerhed omkring det præcise endelige behov ”, siger Stine Grenaa Jensen, vicedirektør i Energinet.

Folketinget vedtog i juni “Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022”, der indebærer, at strøm fra solceller og vindmøller på land skal firedobles inden 2030.

Hele nettet undersøges
Energinet har det seneste år drøftet udbygning af eltransmissionsnettet med kommuner og erhvervsorganisationer i Nordjylland ad flere omgange. Der er et stort nordjysk ønske om grøn omstilling af bl.a. erhvervslivet, og derfor også et ønske om udbygning af elnettet. Derfor arbejder Energinet sideløbende med de to nye, store højspændingsstationer, som der nu er søgt om lov til at bygge, med at undersøge behovene for udbygning af resten af eltransmissionsnettet i Nordjylland.

“Der er mange tanker og planer om både grøn elproduktion og nyt stort elforbrug – fx virksomheder, der skal bruge meget strøm - i Nordjylland. Derfor undersøger vi hele elnetstrukturen i Nordjylland, så vi på den ene side sikrer, at elnettet bliver udvidet, de steder, der er behov, men omvendt ikke bygger mere elnet, end der er brug for i fremtiden, “ siger Stine Grenaa Jensen.

Også “Aalborg Øst” udvides
Energinet har også for nyligt besluttet at udvide en eksisterende 150 kV-højspændingsstation “Aalborg Øst”. Den er fra begyndelsen af 1970’erne, og er ved at nå sin levetid og skal derfor erstattes af en ny. I den forbindelse er det besluttet at fordoble kapaciteten i forbindelse med reinvesteringen af den nuværende station for at kunne indpasse mere elforbrug og elproduktion og sikre elforsyningen i fremtiden.

Billedet her er fra en højspændingsstation ved Ringsted. De nordjyske stationer kommer ikke til at se præcist sådan ud, men de kommer til at minde om den. Ofte plantes der buske og træer rundt op stationerne for at indpasse dem bedst muligt i landskabet.

Kontakt

FAKTA

Energinet er et selvstændigt offentligt selskab ejet af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Ifølge ”Lov om Energinet” skal Energinets større udvidelser af eltransmissionsnettet godkendes af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.