Energinet har i slutningen af 2022 indgået nettilslutningsaftaler med både H2 Energy og Copenhagen Infrastructure Partners. Aftalen med sidstnævnte blev underskrevet af blandt andre projektdirektør David Dupont-Mouritzen, HØST PtX Esbjerg (tv), og Henrik Riis, Energinets direktør for eltransmission.

Aftaler med to store PtX-anlæg peger ind i en grøn fremtid

Energinet har underskrevet nettilslutningsaftaler med to Power-to-X-projekter, som skal tilsluttes Energinets transformerstation i Endrup ved Esbjerg. De to bliver både storforbrugere af el og vigtige elementer i arbejdet med at skabe balance og stabilitet i fremtidens grønne elsystem.

En fremtid, hvor enorme mængder el fra vind og sol omdannes til grønne brændstoffer, er kommet lidt nærmere, efter at Energinet har underskrevet nettilslutningsaftaler med to store PtX-anlæg.

Aftaleparterne er henholdsvis H2 Energy og Copenhagen Infrastructure Partners, som begge skal tilsluttes Energinets transformerstation i Endrup ved Esbjerg.

De to aktører er dermed blandt de første rigtigt store spillere på PtX-banen, men de bliver langtfra de sidste i den kommende elektrificering af Danmark. Frem mod 2050 forventer Energinet, at elforbruget vil vokse markant fra de nuværende 36 TWh til over 200 TWh – primært drevet frem af udviklingen i PtX-industrien.

PtX (eller Power-to-X) er fællesbetegnelsen for processer, hvor elektricitet via elektrolyse omdannes til brint eller gennem videre forædling til andre brint-baserede produkter.

H2 Energy skal således fremstille brint, mens Copenhagen Infrastructure Partners på sit anlæg HØST PtX Esbjerg skal producere grøn ammoniak.

Men samtidig kan anlæggene medvirke til at skabe balance og stabilitet i fremtidens grønne elsystem, hvor møller og solcelleparker kun producerer, når vinden blæser, og når solen skinner. For når der er er mangel på strøm fra de vedvarende energikilder, kan den store mængde, som anvendes til PtX-anlæggene, tilbageholdes og i stedet bruges i elnettet.

Energinet: En enorm opgave
”Vi står med en enorm opgave med at sikre balance og stabilitet i fremtidens elsystem, hvor de store PtX-anlæg både bliver nye storforbrugere af el og samtidig vigtige brikker i vores infrastruktur. De giver os mulighed for at balancere de øgede mængder el fra vedvarende energikilder, og dermed får PtX både stor effekt og indvirkning. Derfor indgår vi i tæt dialog med de involverede interessenter, og vi forventer flere af den her slags aftaler i de kommende år,” siger Henrik Riis, Energinets direktør for eltransmission.

Han tilføjer:
”Udvikling af infrastrukturen er essentiel for at imødekomme fremtidens behov, og det er den opgave, som vi skal løse sammen. Med de første tilslutningsaftaler med store PtX-anlæg tager vi et nyt skridt, der skaber bedre forudsætninger for både forsyningssikkerhed og bedre udnyttelse af grøn energi.”


Kortet viser placeringen af 400 kV-station Endrup og PtX-anlæggene med tilhørende kabelforbindelser ved Esbjerg samt de nye 400 kV-forbindelser i Syd- og Vestjylland.

 

Station i Endrup udvides
Produktionen i PtX-anlæg er meget strømkrævende. Så da H2Energy og Copenhagen Infrastructure Partners uafhængigt af hinanden henvendte sig til Energinet med ønsket om at tilslutte deres kommende anlæg til Energinets transmissionsnet, blev det nødvendigt at udvide den eksisterende 400 kV-station i Endrup med områder både nord og syd for stationen, hver på cirka 100x250 meter. Udvidelsen indeholder også disponible felter, som kan bruges til fremtidige tilslutninger.

Endrup er i forvejen et vigtigt knudepunkt i elnettet. Her er Cobra-forbindelsen mellem Danmark og Holland forbundet til elnettet, og den kommende udbygning af 400 kV-højspændingsforbindelsen fra den dansk-tyske landegrænse til Holstebro løber også gennem Endrup.

Stationsudvidelsen forventes at blive sat i drift i august 2025. De to anlæg forventes sat i drift i henholdsvis 2025 og 2026.

Kontakt

De to anlæg

  • Det schweiziske energiselskab H2 Energy skal via et 1 GW elektrolyseanlæg fremstille brint, som kan bruges direkte i den tunge transport og andre industrier som shipping og stålindustrien. PtX-anlægget ved Veldbæk i Esbjerg skal efter planen stå klar i 2025.

  • Copenhagen Infrastructure Partners skal på sit anlæg HØST PtX Esbjerg producere grøn ammoniak, som er et CO2-reducerende alternativ til landbruget og skibsfarten. Anlægget forventes etableret ultimo 2026. Hovedforbindelsen på 400 kV fra Energinets Station Endrup forsyner elektrolysedelen med en totaleffekt på 1,2 GW. En sekundær forbindelse på 150 kV fra Lykkegaard forsyner ammoniakproduktionen med en totaleffekt på op til 199 MW.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.