Vandel solcellepark
store nye elproduktionsanlæg kan medøre, at elnettet skal udbygges. Ny lovgivning siger, at elproducenterne skal bidrage til at dække udgifter, som deres anlæg medfører for forstærkning og udbygning af elnettet. Arkivfoto.

Producentbetaling følger både Folketingets beslutninger og lovgivningen

Folketinget besluttede i 2020, at elproducenter skal bidrage til at betale de udgifter til udbygning af elnettet, som fx nye solcelleparker og vindmøller medfører. Forsyningstilsynet godkendte i december Energinets udmøntning af loven. Interesseorganisationen Green Power Denmark klager over producentbetaling.

Den nye producentbetaling for udbygning af elnettet følger både Folketingets beslutninger og lovgivningen.

Det slår Marie Budtz Pedersen, områdeleder i Energinet, fast, efter at interesseorganisationen Green Power Denmark i dag har offentliggjort, at det vil klage til Energiklagenævnet over producentbetalingen.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede med Klimaaftalen af 22. juni 2020, at elproducenter, fx opstillere af solcelleparker og vindmøller, skal bidrage til at dække de omkostninger til udbygning af elnettet, som deres anlæg giver anledning til. Hidtil er samfundets udgifter nærmest kun blevet dækket af elforbrugerne.

Klimaaftalen blev gennemført i elforsyningsloven i december 2021.

Green Power Denmarks klage handler om, i hvilket omfang samfundets udgifter til udbygning af eltransmissionsnettet, skal dækkes af elproducenterne. Green Power Denmark mener, at producentbetalingen er i strid med EU-regler.

”Men vi har i Energinet direkte fulgt den fortolkning af EU-reglerne, som klart fremgår af lovbemærkninger til lovforslaget. Heraf fremgår det: ”I øvrigt bør det fremhæves, at loftet i transmissionsafgiftsforordningen generelt ikke omfatter omkostninger for fysiske aktiver, der er nødvendige for tilslutning til systemet eller opgradering af forbindelsen. Dette inkluderer omkostninger forbundet med forstærkning af det bagvedliggende net, som er nødvendig i forbindelse med tilslutning”,” siger Marie Budtz Pedersen og tilføjer:

”Det står altså klart, at opstillerne af solcelleparker, vindmøller mv. skal bidrage til både de udgifter, som direkte tilslutning af deres anlæg giver anledning til, og også de udgifter som samfundet har til at udbygge elnettet, så strømmen kan komme væk fra fx solcelleparkerne og ud i landet. Det har Energistyrelsen også bekræftet,” siger hun.

Energinet har udviklet en betalingsmodel, hvor elproducenten skal bidrage til de konkrete omkostninger i deres tilslutningspunkt, samt bidrage til de nødvendige forstærkninger i det bagvedliggende net. Betalingen er differentieret geografisk for at reflektere, at der er større omkostninger ved at placere anlæg i områder, hvor kapaciteten i elnettet allerede er brugt – altså hvor elnettet allerede er ”fyldt” - mens betalingen er lavere de steder i landet, hvor det eksisterende elnet bedre kan tage mod ny elproduktion. Betalingsstrukturen skal understøtte en omkostningseffektiv grøn omstilling, der sikrer, at den kapacitet i elnettet, som er stærkt efterspurgt, bliver udnyttet mest effektivt.

Den nye producentbetaling blev godkendt af Forsyningstilsynet i december 2022.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.