Energinet skal bygge elanlæg på land, der kobler havmølleparken med højspændingsnettet - på billedet er det de mørkegrønne kabler og højspændingsanlæg.

Anlægsarbejde i forbindelse med tilslutning af Thor Havvindmøllepark går i gang

Energinet skal etablere nye 220 kV højspændingsstationer ved Idomlund tæt på Holstebro og ved Volder Mark tæt på kysten. Stationerne skal sikre, at grøn strøm ledes videre ud til de danske el-forbrugere. Anlægsarbejdet går nu i gang.

Fra uge 7 vil man i en periode i området vest for Holstebro, kunne opleve tung trafik, da Energinet går i gang med anlægsarbejdet på en ny højspændingsstation tæt ved Ringkøbingvej – ikke langt fra den nuværende højspændingsstation Idomlund. Det samme gør sig gældende for et område ved Volder Mark.

Grøn strøm til de danske el-forbrugere
Anlægsaktiviteterne finder sted i forbindelse med tilslutning af Thor Havvindmøllepark ud for Nissum Fjord. Energinet skal etablere de tekniske anlæg, der gør, at den grønne strøm fra den kommende havvindmøllepark kan komme fra opsamlingspunktet nær kysten og ud i det nationale eltransmissionsnet og herfra videre ud til de danske el-forbrugere.

Anlægsarbejdet ved de to kommende højspændingsstationer vil foregå i dagstimerne, og vil i første omgang dreje sig om såkaldt byggemodning af grundene, dvs. at jord skal flyttes og installationer, forsyninger, afløb og kloak etableres.

”Efterfølgende starter arbejdet med at etablere bygninger og fundamenter til de elektriske installationer og komponenter. Og det betyder, at beboere i området vil kunne opleve tung trafik på små veje i en periode”, fortæller Martin Hinrichsen, projektleder i Energinet.

I 2024 starter arbejdet med montage af stativer mm. samt installation af elektriske højspændingskomponenter, indtil højspændingsstationerne går endelig i drift i 2025.

Kabelarbejdet foregår sideløbende
For at få strømmen fra den nye station ved Volder Mark ført ind til den nye station ved Idomlund, skal der etableres en 30 km lang 220 kV kabelforbindelse. Det arbejde er Energinet også ved at forberede, og i april/maj måned 2023 vil der blive foretaget arkæologiske forundersøgelser på lodsejernes marker.
Selve anlægsarbejdet på kabelprojektet forventes at gå i gang ved årsskiftet 2023/2024.

Lodsejere vil blive kontaktet i god tid forud for arbejdet.

Baggrund og fakta
Projektet tager udgangspunkt i Folketingets energiaftale af 29. juni 2018, hvor det blev besluttet, at den nye Thor Havvindmøllepark etableres for at understøtte målet med at opnå 100 procent vedvarende energi i elsystemet i 2030.

Thor Havvindmøllepark etableres i Nordsøen ud for Nissum Fjord minimum 20 kilometer ude på havet. Havvindmølleparken på 1000 MW skal sende grøn strøm ud på elmarkedet senest i 2027. Parken kan levere strøm til 800.000 – 1.000.000 husstande. Den etableres af Thor Wind Farm I/S, som ejes af RWE.

Energinets opgaver består af:
1. Etablering af en 220 kV højspændingsstation ved Volder Mark, der tilkobles havvindmølleparken
2. Etablering af en 220 kV højspændingsstation ved Idomlund, der forbindes til 400 kV transmissionsnettet
3. Etablering af en 220 kV kabelforbindelse (ca. 30 km), der skal transportere strømmen frem til transmissionsnettet ved Idomlund (vest for Holstebro)

Kontakt

MERE INFO

Læs mere på www.energinet.dk/thor

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.