Gasforsyningssikkerheden er udfordret - men Baltic Pipe og mere biogas er store plusser

Energinets redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2022 slår fast, at en række faktorer, ikke mindst Ruslands invasion af Ukraine i februar, har haft negative konsekvenser for forsyningssikkerheden. Europa og Danmark står midt i den alvorligste energikrise siden oliekrisen i 1970'erne. Men redegørelsen peger også på positive bidrag til det samlede billede.

 

Forsyningssikkerheden på gasområdet i Danmark har været god i mange år. Men i det seneste år er den blevet udfordret på en måde, vi ikke tidligere har set.
Sådan lyder den overordnede og noget dystre konklusion i Energinets redegørelse for gasforsyningssikkerhed 2022.

Redegørelsen udkommer en gang årligt og beskriver gassituationen efter gasåret fra oktober 2021 til oktober 2022 – samt forventningen til den kommende vinter. Formålet med redegørelsen er dels at rapportere til Energistyrelsen, dels at kommunikere vigtige budskaber til interessenter i gassektoren. Redegørelsen sætter fokus på de vigtigste aktiviteter, udfordringer og udviklinger inden for gasforsyningssikkerhed i Danmark.
Og i dette års udgave kaster Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022 sin skygge over næsten alle afsnit.

Ikke mindst invasionen og den efterfølgende krig i Ukraine har haft konsekvenser for forsyningssikkerheden i Europa. Desuden har sabotagen mod Nord Stream 1 og 2 i september 2022 givet gasmarkedet en forventning om, at Rusland heller ikke i fremtiden vil eksportere naturgas til EU.
Ruslands invasion af Ukraine har sammen med høj inflation og stigende efterspørgsel på gas i nogle dele af Europa bidraget til at drive gaspriserne højt op.

Lyspunkter
På den positive sider nævner redegørelsen, at de stigende gaspriser har medvirket til en øget produktion af biogas i Danmark. Derudover tilsluttes der også nye biogasanlæg. I takt med at gasforbruget falder, betyder det, at andelen af biogas i det danske gassystem øges hurtigere end forventet. Biogas udgjorde i 2021 ca. 22 pct. af det danske gasforbrug, men den er ved udgangen af 2022 øget til over 30 pct. En højere andel af gasforbruget kan altså dækkes af grøn gas, produceret i Danmark.

Desuden åbnede gasrørledningen Baltic Pipe i oktober 2022. Baltic Pipe, som forsyner Polen med norsk gas via Danmark, opnåede i november 2022 sin fulde kapacitet på 10 mia. kubikmeter gas om året. Anlægsarbejdet har taget tre år, og denne nye infrastruktur styrker forsyningssikkerheden i Polen og i de lande, som er forbundet til Polen med gasrørledninger. Således bidrager Baltic Pipe også til forsyningssikkerheden i Danmark under energikrisen.

Fyldte lagre
For at erstatte leverancerne af gas fra Rusland leveres større mængder LNG, flydende naturgas. Hen over vinteren 2022-2023 kan LNG ikke fuldt ud erstatte russisk gas, og derfor har EU pålagt medlemslandene, at de europæiske gaslagre skulle være fyldte ved indgangen til vinteren 2022.

Hvis vinteren 2022/2023 bliver gennemsnitlig, så vurderes det, at EU og Danmark kan komme gennem vinteren uden gasforsyningssvigt. Hvis vinteren derimod bliver ekstremt kold, vil der være risiko for forsyningsknaphed i EU.

 

Hent redegørelsen via linket til højre på siden.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.