DENNE TIDSPLAN FOR PROJEKTET SENDES UD TIL BORGERNE I PROJEKTOMRÅDET.

Den sydlige del af vigtig højspændingsforbindelse i Jylland sendes i høring

Myndighederne sætter gang i anden offentlige høringsfase til den kommende 400 kilovolt forbindelse mellem Endrup og den dansk/tyske grænse den 14. februar 2023. Energinet holder i forbindelse med høringsperioden to informationsmøder for at klæde borgere og andre interessenter bedst muligt på til processen.


Borgerne i projektområdet for den kommende højspændingsforbindelse mellem Endrup og grænsen modtager snart brev fra Energinet om, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen samt Miljøstyrelsen sætter 2. offentlighedsfase for projektet i gang den 14. februar 2023.

Det betyder, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen offentliggør forslag til landsplandirektiv for projektet samt miljøvurdering af planen, og at Miljøstyrelsen offentliggør miljøkonsekvensrapporten samt udkast til §25-tilladelse (VVM-tilladelse).

Høringsfasen igangsættes efter flere forsinkelser af den oprindelige tidsplan – bl.a. som følge af et behov for nye miljøundersøgelser, omfattende revideringer af miljøkonsekvensrapporten samt myndighedsbehandling mm.
Fremdriften i projektet vækker glæde hos projektleder for den nye højspændingsforbindelse, Christian Jensen:

"Vi er rigtig glade for, at vi nu igen kan informere de mange borgere, der bliver berørt af den nye 400 kV forbindelse mellem Endrup og grænsen om fremdrift. Projektet har været ramt af forsinkelser, og vi ved, at uvisheden har været til frustration og forundring for rigtig mange. Vi har gjort, hvad vi kunne fra Energinets side for at minimere forsinkelserne, og jeg er glad for, at vi nu kan komme et stort skridt videre med at give de berørte borgere klarhed."

Om projektets betydning for den danske indsats for at kunne realisere den grønne omstilling af energisektoren siger Christian Jensen:

"Jeg ser selvfølgelig meget frem til, at vi kan begynde at bygge, og endnu mere til 2025 hvor anlægget forventes at kunne tages i drift. Forbindelsen skaber sammenhæng mellem det nordtyske og det danske elnet, så udveksling af energi over grænsen kan øges betragteligt. Det er afgørende for den grønne omstilling, at der kan transporteres store mængder energi fra solcelleparker, havvindmøllerparker og energiøer gennem det danske og det europæiske elnet og ud til forbrugerne. Derfor er fremdriften i projektet en rigtig positiv ting."

Næste skridt i processen
Den officielle høringsfase for strækningen Endrup-grænsen varer frem til den 18. april 2023. Når høringssvarene er behandlet, forventer man, at Plan- og Landdistriktsstyrelsen kan udstede et landsplandirektiv, som er plangrundlaget for projektet, og at Miljøstyrelsen kan udstede §25-tilladelsen (VVM-tilladelse).
I høringsperioden vil Energinet sammen med myndighederne gerne informere om projektet. Derfor inviterer Energinet til informationsmøder den 28. februar og 1. marts i henholdsvis Ribe og Løgumkloster, hvor alle er velkomne. Ved disse møder vil det også være muligt at drøfte de lokale forhold på tomandshånd med eksperter fra Energinet og høre mere om, hvad der kommer til at ske i de kommende måneder.

Baggrundsinformation
Miljøkonsekvensrapporten og forslag til §25-tilladelse (VVM-tilladelse) kan fra opstarten af 2. offentlighedsfase hentes fra Miljøstyrelsens hjemmeside.
Når 2. offentlighedsfase starter, vil landsplandirektivet og miljøvurdering af landsplandirektivet være tilgængelig på høringsportalen: https://hoeringsportalen.dk/  
Der kan også hentes yderligere information på Energinets hjemmeside, hvor det også er muligt at se et kort over linjeføringen:

Energinet holder informationsmøder for alle interesserede – begge dage fra 19.00-21.00:
  • Tirsdag den 28. februar i Ribe Fritidscenter, Sportsvej 8, 6760 Ribe
  • Onsdag den 1. marts i Klosterhallen, Idrætsvej 1, 6240 Løgumkloster
Tilladelse til Endrup-Idomlund
Den nordlige strækning af ’Vestkystforbindelsen’ - også kaldet Endrup-Idomlund - kunne gennemføre anden offentlighedsfase hen over sommeren 2022. For denne strækning er §25-tilladelse (VVM-tilladelse) udstedt den 9. februar 2023. Det betyder, at anlægsarbejdet mellem Endrup og Idomlund nu kan begynde.

Første spadestik til arbejdet på luftledninger og kabelanlæg på strækningen vil dog afvente, at der bliver indgået aftale mellem Energinet og de enkelte lodsejere, der skal lægge jord til. Lodsejerforhandlingerne er i gang, og forventningen er, at anlægsarbejdet på kabler og luftledninger begynder efter sommerferien i år. 

 

Kontakt

Mere info

Læs mere om projektet Endrup-Grænsen.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.