Arbejdet i 2020 på Øresundsforbindelsens System 1 (billedet) har givet erfaringer, som kan bruges, når System 2 skal udskiftes.

Udskiftning af kabler til Sverige øger forsyningssikkerheden

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har godkendt Energinets ansøgning om fornyelse af 400 kV-forbindelsen over Øresund. Det vil mindske risikoen for havari og forøge forsyningssikkerheden i det østdanske elsystem.

37 år er en høj alder, når man er et søkabel på bunden af Øresund. Korrosion svækker armeringen, og risikoen for havari er forøget.

Det er baggrunden for, at Energinet i de kommende år udskifter System 2 på 400 kV-kabelforbindelsen over Øresund.
Klima-, energi- og forsyningsministeren har netop givet Energinets ansøgning en såkaldt §4-godkendelse, så projektet kan sættes i gang.

Vigtig for det østdanske elsystem
Sjælland er forbundet til det sydlige Sverige med to 132 kV- og to 400 kV-forbindelser. De fire forbindelser kaldes samlet set for Øresundsforbindelsen, og den er helt central for funktionen og driften af særligt det østdanske elsystem. Øresundsforbindelsen sikrer, at Sjælland kan drives synkront med det øvrige Norden.

Energinet og Svenska Kraftnät ejer og driver de fire forbindelser. System 1 på 400 kV ejes af Svenska Kraftnät og blev fornyet i 2020. System 2 på 400 kV, som ejes af Energinet, er 37 år og i dårlig stand. Den forventede levetid for denne type kabler er 40 år.

Forbindelsen er senest havareret i 2019. Et havari reducerer kapaciteten på forbindelsen og vil betyde et samfundsøkonomisk tab.

Per Obbekær er projektleder for Energinet og var også med til udskiftningen af System 1:

”Vi tager vores erfaring med udskiftningen af System 1 med videre til udskiftningen af System 2, fordi der er mange af de samme udfordringer. De udfordringer er især forbundet med havbundens sammensætning og det faktum, at strædet på dette stykke af Øresund er stærkt befærdet. Vi glæder os over, at paragraf 4 nu er i hus, så vi kan komme i gang med den her ekstremt vigtige kabelforbindelse.”

 

Afventer svensk godkendelse
I Danmark skal der først nedgraves tre nye kabler på land over en strækning på cirka 1 kilometer mellem transformerstationen i Skibstrupgård ved Hornbæk og til kysten. Det samme skal gøres på svensk side, hvor kablerne på land skal tilsluttes transformerstationen i Kristinelund ved Helsingborg.

Herefter udlægges tre nye søkabler på tværs af Øresund, nogenlunde samme rute som i dag, hvor afstanden mellem kysterne er cirka 8 km, og til slut forbindes land- og søkablerne. Når den nye forbindelse er gået i drift, fjernes de gamle kabler i Øresund.

Energinet gik i gang med forundersøgelserne i sommeren 2022. En svensk godkendelse ventes i januar 2025 efterfulgt af en investeringsbeslutning hos Svenska Kraftnät i april 2025, så anlægsarbejdet kan gå i gang i juli 2025.

Hvis tidsplanen holder, kan den nye forbindelse sættes i drift i november 2026, og projektet ventes afsluttet i juni 2027.

Hele projektet har et samlet budget på 486 millioner kroner i faste 2022-priser.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.