Marcin Chludziński, administrerende direktør i GAZ-SYSTEM, og Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet underskriver Memorandum of Understanding. Aftalen blev indgået i forbindelse med en fejring af det fælles Baltic Pipe-projekt i København onsdag i Nationalmuseet i København. Til stede var også Anna Moskwa, den polske minister for klima og miljø, og Lars Aagaard, Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister.

Energinet og polske Gaz-System vil øge grøn omstilling og sikker forsyning

Sidste år blev gasforbindelsen Baltic Pipe mellem Danmark og Polen bygget færdig og sat i drift. Nyt samarbejde over Østersøen skal styrke energiforsyning i Central- og Østeuropa og Ukraine, fremme produktion af grønne gasser og dele viden om brint.

Energinet og det polske gastransmissionsselskab Gaz-System vil i fællesskab sætte fart på den grønne omstilling og øge sikkerheden for energiforsyningen, særligt i Polen og østeuropæiske nabolande.

De to selskaber afsluttede sidste år et mangeårigt samarbejde om den fælles gasforbindelse Baltic Pipe, og satte den helt nye rørledning i drift. Den nybyggede gasforbindelse kobler de norske gasrør i Nordsøen med det danske og det polske gassystem, bl.a. med rørledninger over Danmark og Østersøen. Polsk forsyningssikkerhed er øget markant.

Nu indgår de to selskaber en ny samarbejdsaftale. Målet er både at fremme den grønne omstilling og yderligere sikre energiforsyningen.

Aftalen følger ligeledes en politisk fælleserklæring fra august 2022, hvor Østersølandene Polen, Sverige, Finland, Tyskland, Estland, Letland, Litauen og Danmark efter energikrise og krig i Ukraine enedes om at samarbejde tættere om energiforsyning og udvikling af grøn energi.

"I Energinet og Gaz-System vil vi nu bygge videre på de gode erfaringer fra Baltic Pipe-projektet og fokusere på at accelerere CO2-reduktion med grønne gasser og forstærke den regionale gasforsyningssikkerhed", siger Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet.

Biogas
Danmark er verdensførende i andelen af biogas i gassystemet samt i produktion af grønne gasser. Polen har gode muligheder for at opbygge en stor produktion af grøn gas og dermed også bidrage til de fælles EU-mål i Europa-Kommissionens plan REPower EU, som blev vedtaget efter Ruslands invasion af Ukraine. Et af målene i REPower EU er at øge produktion af biogas signifikant for at fremme grøn omstilling og sikre uafhængig energiforsyning. Øget viden om biogas, de danske erfaringer om dansk produceret grøn gas skal med samarbejdsaftalen lettere kunne flyde fra Danmark til Polen.

Brint
Omvendt kan viden om brint og brintinfrastruktur flyde den anden vej. Polen er i dag Europas tredjestørste producent og forbruger af brint. I fremtidens grønne energisystem kan grøn brint lavet af strøm fra vind og sol komme til at spille en helt afgørende rolle – både til fremtidens grønne brændsler der erstatter olie og gas, og til at sikre den helt nødvendige balancering af elsystemet. Med Danmarks massive udbygning af vind og sol ventes store brintanlæg de kommende år at skyde op, og derfor er der brug for viden om brintinfrastruktur, transport af brint mm.

Baltic Pipe
Endelig er Energinet og Gaz-System enige om at sikre energiforsyningen i Polen og nabolande bedst muligt, bl.a. ved at udnytte kapaciteten i den nybyggede Baltic Pipe mest optimalt.

"Jeg er stolt over, at vi I Energinet og Gaz-System fik færdiggjort Baltic Pipe-forbindelsen inden vinteren sidste år. Målet med Baltic Pipe-projektet har været at sikre bedre forsyning, og 2022 viste sig at blive et år, hvor Polen og Østeuropa havde mest brug for nye forsyningsveje. Nu vil vi sætte yderligere skub i samarbejde og presse på for endnu mere stabil forsyning og grøn omstilling", siger Thomas Egebo.

Marcin Chludziński, administrerende direktør i GAZ-SYSTEM er enig:

"Sammen med Energinet har vi leveret Baltic Pipe, som er nøglen til Polens energisikkerhed. Det er vores opgave som national gastransmissionsoperatør at sikre kontinuiteten i naturgasforsyningen gennem rørledning, men vi ser også frem mod nye energikilder. I tråd med målsætningerne i EU's klimapolitik ønsker vi at bidrage til at reducere CO2-intensiteten af den europæiske økonomi. Dette Memoramdum of Understanding sætter begge vores virksomheder i stand til at tage koordinerede skridt for at udvikle et regelsæt og implementere tekniske løsninger for transport af bionaturgas og brint".

Konkret skal en række arbejdsgrupper de kommende år dele viden på tværs af Gaz-System og Energinet og arbejde på at fremme biogas, brint og sikker forsyning.

 

Anna Moskwa, den polske minister for klima og miljø, og Lars Aagaard, Danmarks klima-, energi- og forsyningsminister, deltog i arrangementet i København onsdag aften.

Gæster fra begge lande deltog i markeringen af færdiggørelsen af Baltic Pipe.

Mogens Lykketoft, bestyrelsesformand i Energinet.

Fotos af Nationalmuseet for Energinet

Pressekontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.