Der er allerede lavet en del arbejde for at forberede fremtidig infrastrutur for brint. Energinet har bl.a. lavet en rapport med tyske Gasunie, der viser, at Danmark kan blive storeksportør af brint til Tyskland. Kort fra rapporten: "Hydrogen Market Assessment Report for Denmark and Germany".

Politisk aftale: Første skridt på rejsen mod fremtidens brintsystem

Ny politisk aftale om ejerskab og drift af brintinfrastruktur giver Evida og Energinet en nøglerolle i udviklingen af en rørført infrastruktur, der kan understøtte fremtidens brintøkonomi. Evida bliver ansvarlig for at forbinde indenlandske brintproducenter og -forbrugere og kan tilslutte disse til et sammenkoblet system, mens Energinet får ansvaret for at forbinde grænseoverskridende brintinfrastruktur og forbindelsen til brintlagre.

Energinet og Evida får begge vigtige roller, når fremtidens rørbundne brintinfrastruktur skal planlægges og bygges.

Partierne bag ”1. Delaftale om Ejerskab og drift af fremtidens danske rørbundne brintinfrastruktur” er enige om at:

• ”Energinet som udgangspunkt forbinder grænseoverskridende rørbunden brintinfrastruktur til et dansk modtagerpunkt, offshore rørbunden brintinfrastruktur og grænseoverskridende brintrør på tværs af landet til et brintlager, et såkaldt backbone.

• Evida som udgangspunkt forbinder indenlandske brintproducenter og -forbrugere og kan tilslutte disse til et sammenkoblet brintsystem.

• Opgaven som systemansvarlig virksomhed varetages af Energinet."

Evidas CEO, Kim Søgård Bering Kristensen, hilser den brede politiske aftale om ejerskab og drift af rørbunden brintinfrastruktur velkommen.

”Dagens aftale markerer begyndelsen på transformationen af Evida fra at være gasdistributionsselskab til at blive en vigtig kommercielt drevet samfundsaktør. Et selskab, hvis fremtid også bygger på at etablere, drive og udvikle en landsdækkende infrastruktur på brint til gavn for dansk erhvervsliv og det danske samfund. Her er dette initiativ et vigtigt første skridt på vejen til at give den danske PtX-industri et boost i alle dele af landet, hvor markedet efterspørger det. Vi ser frem til at udvikle infrastrukturen i en fortsat tæt dialog med markedsaktørerne, så den understøtter deres forretningsmæssige ambitioner i fremtidens brintøkonomi”, siger Kim Søgård Bering Kristensen.

Energinets administrerende direktør, Thomas Egebo, hilser også den politiske aftale velkommen.

”Grøn brint lavet af vedvarende energi kan i løbet af få år komme til at spille en afgørende rolle i det danske og europæiske energisystem. Vigtigst naturligvis, at brint kan sikre os tilstrækkelig energi, men næsten lige så vigtigt, så kan brintproduktionen sikre, at vi kan opretholde den nødvendige balance mellem elproduktion og elforbrug og dermed danskernes elforsyning. Brint kan laves, når vinden blæser, og solen skinner, og hjælpe med at udjævne de enorme forskelle, som et elsystem baseret på vind og sol skaber. Vi er allerede i mål med de indledende undersøgelser af, hvordan et overordnet dansk brintsystem kan se ud og bygges. Med dagens aftale bliver vi i stand til at tage de næste store skridt, så vi kan forløse potentialet for vedvarende energi i Danmark og en ny, dansk styrkeposition indenfor PtX.

Selskaberne vil straks gå videre med den konkrete planlægningsopgave og drøfte den med relevante myndigheder, forklarer de to direktører.

Brint til industri, fly, skibe og eksport
Evida og Energinets markedsdialog bekræfter, at der er efterspørgsel efter en national brintinfrastruktur, og at virkeliggørelsen af adskillige projekter afhænger af, om de har adgang til brintrør.

Samtidig skaber Danmarks mål om mangedobling af strøm fra vindmøller og solceller grundlaget for at producere grøn brint lavet via elektrolyse. Den grønne brint kan erstatte fossile brændsler i dele af industrien og transportsektoren. Brinten kan derudover videreforædles til grønne brændstoffer og kemikalier, der kan anvendes i fx skibstrafik, luftfart og dele af industrien - sektorer som ikke umiddelbart kan elektrificeres direkte.

Et grænseoverskridende brintnet kan også bidrage til at indfri ambitionerne om massiv udbygning af havvind. Danmark og andre Nordsølande vil mangedoble produktionen af strøm for at sikre grøn omstilling i Europa og uafhængighed af energi fra bl.a. Rusland. Brintrør vil gøre det muligt at lagre og transportere store mængder energi over store afstande, fx til Tyskland og den tyske industri, som ventes at få behov for store mængder grøn energi.

Forarbejdet er lavet
Som et led i det forberedende arbejde frem mod, at den endelige rolle- og ansvarsfordeling faldt på plads, har både Energinet og Evida igennem længere tid forberedt en række initiativer.

Evida har blandt andet igangsat feasibiliy studier på to jyske strækninger og taget initiativ til Ready4H2-projektet, der består af mere end 90 europæiske gasdistributioner fra 21 lande, virksomheder og organisationer, som undersøger, hvordan distributionsnetværk kan styrke den samlede værdikæde for fremtidig transport af brint. Derudover deltager selskabet i samarbejdsalliancen ClusterNortH2. Alliancen har til formål at forstå de teknoøkonomiske muligheder og barrierer for at sammenkoble brintproducenter, -lagring og -forbrugere via et distributionsnet i Midt- og Nordjylland.

Samtidig har Energinet sammen med den tyske gas-TSO, Gasunie, undersøgt, hvordan et overordnet jysk brintnet kan etableres og integreres med et europæisk brintsystem – European Hydrogen Backbone - og om den ene af de to eksisterende gasforbindelser over den dansk-tyske grænsen kan konverteres til en brintforbindelse. Desuden er Gas Storage Denmark, der er en del af Energinets koncern, i gang med at undersøge om en af kavernerne ved Ll. Torup kan konverteres til et underjordisk brintlager.

Kontakt

OM BRINT

1. januar 2023 blev Gasforsyningsloven ændret til at omfatte brint, hvilket gav en dansk rammelovgivning for brint. Med den endelige afklaring af roller og ansvarsområder selskaberne imellem kan den konkrete planlægning af et brintsystem nu begynde. Dermed kan Energinet, der driver det danske gastransmissionssystem, og Evida, der driver det danske gasdistributionssystem, etablere, eje og drive brintinfrastruktur i Danmark.


DER ER TRE OVERORDNEDE ANVENDELSESMULIGHEDER FOR GRØN BRINT:
1. Direkte anvendelse af brint, fx brændstof til lokal transport, procesindustri, stålproduktion og kemisk produktion.
2. Grønt brændstof i form af ammoniak til stort energiforbrug, fx skibsfart.
3. Grønt brændstof, hvor kulstofbaserede brændstoffer er særligt velegnede, fx flybrændstof, kemisk produktion og industri.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.