Gasforbrugerne betaler tariffer, der dækker omkostningerne i forbindelse med, at Energinet på samfundets vegne driver det danske gastransmissionsnet.

Transporttariffen for gas stiger

Energinet offentliggør gastransporttarif for 2024. For en gennemsnitlig husstand med gasfyr betyder det en stigning på omkring 74 kroner om året til transport af gas.

 

Energinet har fastsat gastransporttariffen for 2024 til 58,36 kr./kWh/time/år med virkning fra 1. januar 2024. Det er en stigning på cirka 32 procent i forhold til indeværende års tarif.

Energinet har beregnet, at det for en gennemsnitlig husstand med gasfyr betyder en stigning på omkring 74 kroner årligt i omkostningen til transport af gas.

Tarifstigningen skyldes blandt andet de ekstraordinære udfordringer på gasmarkedet i 2022/23, som konflikten i Ukraine gav anledning til, særligt i starten af perioden.
Udfordringerne betød mindre solgt kapacitet, effekter på inflation og renter, store stigninger i energipriserne samt lavere energiforbrug, der alt sammen bidrager til, at de opkrævede tariffer ikke har kunnet dække omkostningerne i indeværende periode.

Et generelt øget aktivitetsniveau med f.eks. færdiggørelse af Baltic Pipe-projektet og nye anlægsaktiviteter øger også Energinets driftsomkostninger, som skal dækkes af tarifbetalingen.

For at holde gastariffen så stabil som muligt, har Energinet valgt at opkræve dette års underskud over de kommende tre år, startende fra 2024. På længere sigt vil Baltic Pipe være så integreret i det danske gastransmissionssystem, at tarifindtægterne for transport af gas gennem Baltic Pipe vil bidrage til at sikre, at de danske gasforbrugeres tarif bliver lavere.

Tre eksempler
Herunder er regneeksempler på gastransporttarif 2024.
Alle tre kategorier er gennemsnitsbetragtninger (med belastningsfaktor 0,8).

Almindelig husstand med gasfyr (1500 m3 pr år):

 • 2022-2023: 228 kr.
 • 2024: 302 kr. Stigning på 74 kr.

Mellem industri (3,5 mio. m3 pr år):

 • 2022-2023: 533.122 kr.
 • 2024: 705.359 kr. Stigning på 172.238 kr.

Stor industri (32 mio. m3 pr år):

 • 2022-2023: 4.874.256 kr.
 • 2024: 6.449.000 kr. Stigning på 1.574.744 kr.


Hvad den enkelte forbruger konkret skal betale i 2024, afhænger af den enkeltes forbrug samt aftale med gasleverandør.

Kontakt

Baltic Pipe

 • Baltic Pipe forbinder gassystemerne i Norge, Danmark og Polen og er med til at sikre forsyningssikkerheden i Europa.
 • Efter tre års anlægsarbejde og endnu længere forberedelse gik Baltic Pipe den 30. november 2022 i fuld drift.
 • Baltic Pipe styrker forsyningssikkerheden i Polen og de lande, som er forbundet til Polen med gasrørledninger.
 • Cirka 80 procent af kapaciteten i Baltic Pipe er reserveret de kommende år, men alle gasleverandører, også i de baltiske lande, Finland og Danmark, har mulighed for at byde ind på den ledige kapacitet i røret og forsyne danske forbrugere med gas fra Norge.
 • Læs mere om Baltic Pipe her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.