Syv initiativer skal sætte mere fart i nettilslutningen

Energinet og Green Power Denmark samarbejder om syv initiativer, der skal bidrage til at rydde forhindringer af vejen, så elnettet hurtigere bliver klar til et kraftigt stigende elforbrug og meget mere grøn elproduktion.

 

Med den grønne omstilling vil elforbruget blive to-tre gange større i 2030 end i dag. Det skyldes, at vi får flere elbiler, varmepumper og en industri på el.
Samtidig foregår produktionen af strøm mere og mere decentralt. Tidligere kom strømmen fra få store kraftværker. Nu og i fremtiden vil den primært blive produceret af vindmøller og solceller, som er spredt over hele landet.

Det kræver flere kabler og transformatorstationer, så strømmen kan transporteres fra vindmøller og solceller og ud til forbrugerne. Men det tager tid at planlægge, indkøbe og bygge forbindelser og stationer.
For at sikre, at tempoet er højt nok, tager Energinet og Green Power Denmark nu syv initiativer under overskriften ”Net til tiden”. Initiativerne skal være med til at gøre det hurtigere at etablere nye anlæg på de elektriske ’motorveje, motortrafikveje, landeveje og biveje’.

Inden for 12 måneder
”Vi vil skabe de bedst mulige forudsætninger for at få skabt kabelforbindelser mellem forbrugerne og producenterne af strøm. Det er en kæmpe opgave, og det kræver store investeringer. Men det kan være med til at accelerere den grønne omstilling,” siger Thomas Egebo, administrerende direktør i Energinet.

Konkret lover Energinet og de lokale elnetselskaber, som er repræsenteret af Green Power Denmark, at de inden for 12 måneder i langt de fleste tilfælde kan oplyse udviklere af store solcelle- og vindmølleparker, hvor og hvornår et anlæg kan blive tilsluttet elnettet. Det vil i mange tilfælde være langt hurtigere end i dag.
Hvis der er tale om mindre anlæg, der skal tilsluttes distributionsnettet, falder svaret allerede nu hurtigere.

Tilladelser fra myndigheder
Nogle gange kan det gå relativt hurtigt at blive koblet på elnettet. I andre tilfælde skal Energinet og/eller de lokale elnetselskaber udbygge nettet med transformerstationer og kabler, og det tager naturligvis tid.
Som i alle større byggesager skal kommuner og andre myndigheder give tilladelse, og der skal købes udstyr på et hårdt presset globalt marked, hvor mange lande er i gang med den samme grønne omstilling, som vi er i Danmark.

”Forbrugere og producenter af strøm tripper af god grund for at blive tilsluttet elnettet. Med de syv initiativer forsøger vi både at sætte farten op og afstemme forventninger med de forskellige aktører. Det handler også om at kommunikere åbent, så alle ved, hvad de har at forholde sig til,” siger Kristian Jensen, administrerende direktør i Green Power Denmark.

De syv initiativer udspringer af blandt andet workshops med netkunder og andre interessenter.

Kontakt

De syv initiativer

De 7 initiativer er:

  • Tydeligere proces og rollefordeling.
  • To mulige spor for tilslutning.
  • Styrket samarbejde mellem netselskaberne og Energinet.
  • Tilbud om midlertidige tilslutninger.
  • Mere transparens og dialog om den langsigtede netudbygning.
  • Styrket dialog og proces med myndigheder.
  • Rammer der understøtter hastighed og langsigtede investeringer.

Læs mere om de syv initiativer i rapporten ”Net til tiden”, som blev præsenteret 8. juni 2023.

Her også i en kort version.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.