Energinets Johannes Bruun valgt til bestyrelsen i europæisk netværk for eltransmissionsselskaber

Afdelingslederen for Elmarked i Energinet glæder sig til at tage danske erfaringer med til bordet i ENTSO-E's bestyrelse.

Sammenslutningen for europæiske eltransmissionsselskaber har onsdag den 28. juni på en generalforsamling i Bruxelles valgt Johannes Bruun, Energinets afdelingsleder for Elmarked, til bestyrelsen for de 39 TSO'er i ENTSO-E.

Energinets driftsdirektør, Søren Dupont Kristensen, der de seneste fire år har repræsenteret Energinet i ENTSO-Es bestyrelse, er glad for at kunne give stafetten videre til Johannes Bruun:
"Vi er utroligt stolte af, at endnu en kollega fra Energinet er blevet valgt til ENTSO-E's bestyrelse. Det viser Energinets internationale engagement og er også en stor anerkendelse af alle vores medarbejderes store indsats i ENTSO-E's faglige grupper.”

Danske erfaringer med til bordet
ENTSO-E vil i de kommende år få en stadig større og mere betydningsfuld rolle i udviklingen af det europæiske energisystem, særligt i takt med udvikling og implementering af ny europæisk lovgivning.
Johannes Bruun har siden etableringen af ENTSO-E tilbage i 2009 aktivt repræsenteret Energinet i både det juridiske samarbejde og markedssamarbejdet.

”Jeg ser meget frem til at give mit bidrag som bestyrelsesmedlem, hvor jeg vil tage danske erfaringer med til bordet. Her tænker jeg blandt andet på vores gode og konstruktive samarbejde med netselskaberne samt de problemstillinger, som vi typisk møder først via vores førerposition, når det kommer til omstillingen til et VE-baseret elsystem,” siger Johannes Bruun.

Bestyrelsesposten er for en toårig periode.

 

Kontakt

ENTSO-E

  • European Network of Transmission System Operators for Electricity.
  • ENTSO-E blev dannet i 2009, og har siden været omdrejningspunktet for TSOernes Europæiske arbejde.
  • ENTSO-E har via den europæiske lovgivning fået et stort – og voksende – antal opgaver, herunder tiårsplaner for udvikling af elnettet, tættere samarbejde om drift, markedsudvikling, cyber sikkerhed, forskning og udvikling mv.
  • Opgaven er at sikre høj forsyningssikkerhed, indpasning af vedvarende energi og udvikling af grænseoverskridende elmarkeder.
  • 39 TSO'er (Transmission System Operators) fra 35 lande er med i ENTSO-E

SUBSCRIBE TO NEWS

Receive notifications directly by e-mail