Indpasning af vedvarende energi syd for Brønderslev.

Energinet skaber kapacitet til mere grøn elproduktion i Nordjylland

Investering på 1,1 milliarder kroner i nye nordjyske højspændingsstationer vil gøre det muligt at tilslutte meget mere elproduktion fra blandt andet solceller.

 

Der er et stort behov i Danmark for at udbygge elnettet. Det gælder også i Nordjylland, hvor der er planer om opførelse af flere solcelleparker. For at få tilsluttet den vedvarende energi er det nødvendigt at bygge nye højspændingsstationer samt udvide nogle af de eksisterende stationer i det nordjyske.

Energinet har fået grønt lys til projektet ”Indpasning af vedvarende energi i Nordjylland” af Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og er i fuld gang med at tage kontakt til lokalområdet. Projektleder Lars Bjerregaard fortæller:
”Energinet er allerede i god dialog med kommunerne i forhold til at sætte lokalplanprocessen i gang. Efter sommerferien tager vi kontakt til de relevante lodsejere, der skal lægge arealer til, og derudover skal der ansøges om myndighedsgodkendelse hos Miljøstyrelsen”.


Elnet skal udbygges
Folketinget vedtog i juni “Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022”, der indebærer, at strøm fra solceller og vindmøller på land skal firedobles inden 2030.

Det er især solcelleparker, der skyder op rundt om i Danmark. Strømmen bliver dermed i langt mindre grad end tidligere produceret på kraftværker nær de store byer og forbrugscentre, men i dele af landet hvor der hverken er lokalt forbrug til at opsluge strømmen eller elnet til at transportere den enorme produktion væk. Derfor skal eltransmissionsnettet udbygges mange steder. Og da vi ydermere i fremtiden skal bruge mere strøm til mange flere ting – fx til elbiler, varmepumper og produktionen af grøn brint – og elproduktionen vil komme, ”som vinden blæser”, og ”solen skinner” - skal elnettet kunne transportere meget mere strøm over meget længere afstande.

Energinet har fået grønt lys til at investere 1,1 milliarder kroner i nye højspændingsstationer, kabler mv. i Nordjylland. Det er sket gennem en såkaldt §4 godkendelse, som Energinet fik fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet tidligere på året.

Indpasning af vedvarende energi nordøst for Aalborg.

 

Mange planer i Nordjylland
Energinet har løbende drøftet udbygning af eltransmissionsnettet med kommuner og erhvervsorganisationer i Nordjylland. Der er et stort nordjysk ønske om grøn omstilling af bl.a. erhvervslivet, og derfor også et ønske om udbygning af eltransmissionsnettet.

Energinets plan er at bygge fire helt nye 150 kV højspændingsstationer. Der etableres en ny 150 kV-opsamlingsstation syd for højspændingsstation Nibstrup, tæt ved Brønderslev, hvor de nye vedvarende energianlæg tilsluttes. Opsamlingsstationen forbindes til det eksisterende eltransmissionsnet via to nye 150 kV-kabler på 18 km og kobles til en ny 150 kV-højspændingsstation ved Nordjyllandsværket (tidligere kaldet Vendsysselværket), som ligger 13 km øst for Aalborg.

Der etableres også en ny 150 kV-opsamlingsstation nordøst for Aalborg. Opsamlingsstationen forbindes til det eksisterende eltransmissionsnet via to nye 150 kV-kabler på 10 km og kobles til en ny 150 kV-højspændingsstation ved Vester Hassing, nordøst for Aalborg.

Opsamlingsstationerne giver mulighed for at tilslutte op til 2.200 MW i de to områder.
Derudover udvides eksisterende 400 kV-højspændingsstationer ved Nordjyllandsværket og Vester Hassing for at kunne indpasse mere elforbrug og elproduktion og sikre elforsyningen i fremtiden.

Projektet skal sættes i drift i løbet af 2027.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.