El-egenproducenters overgang til Energinets øjeblikstarifering udskudt en måned

Indførslen af Energinets tidligere udmeldte øjeblikstarifering er udskudt fra den 1. januar 2024 til den 1. februar 2024.

Årsagen til udskydelsen er, at Energinet hidtil ikke har varslet ændringerne fyldestgørende, så elleverandørerne kan overholde de tre måneders varslingsfrist overfor kunderne, som reglerne foreskriver.

Formelt set har Energinet nu varslet de krævede ændringer af pristilknytninger for gruppe 1 og 6 samt ændringer i tarifgrundlaget for gruppe 2 via DataHub. Alle ændringer er varslet til ikrafttrædelse pr. 1. februar 2024.

Bemærk at udskydelsen alene gælder øjeblikstariferingen herover, og må ikke forveksles med Energinets øvrige tarifændringer, som er varslet til ikrafttrædelse pr. 1 januar 2024. Det samlede overblik over Energinets tariffer for 2024 kan findes på vores hjemmeside. 

"Energinet offentliggjorde ændringerne i maj 2023, og vi har løbende informeret aktører i elmarkedet, sendt breve og været i direkte kontakt med de mest berørte parter, og generelt været meget åbne om ændringerne, men vi blev i sidste uge kontaktet af elleverandørernes interesseorganisation og gjort opmærksom på, at ændringerne ikke er meldt formelt korrekt ud i DataHub. Det giver en masse besvær i branchen, at ændringerne må rykkes og således ikke længere kommer til at gælde for et helt kalender år. Det beklager vi meget. Vi troede, vi havde informeret korrekt og i god tid, men må bare konstatere, at det ikke er sket, og det er vi kede af," siger Marie Budtz Pedersen, afdelingsleder i Energinet.

Energinet vil i november holde et online fyraftensmøde med information om øjeblikstariferingen, og mulighed for at stille afklarende spørgsmål.

Kontakt

FAKTA

Med øjeblikstarifering skal solcelleejere og andre egenproducenter af el betale ud fra den faktiske leverance af strøm fra nettet, uden en at der fx på timebasis nettoafregnes mellem elproduktion og elforbrug.

Med øjeblikstarifering ændres reglerne, så de samme regler gælder for egenproducenter af el som for alle andre elforbrugere.

Læs mere om øjeblikstarifering under aktuelle tariffer (Klik på "Forbrugertariffer" og find faktaark om øjeblikstarifering i højre spalte)

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.