31. oktober 2023 havde Energinet inviteret kommuner og andre aktører til workshop om fremtidens energisystemer.

Hjælp Energinet med at trække de store linjer på fremtidens energilandkort

Kommuner og andre interessenter kan nu få indflydelse på Den Langsigtede Udviklingsplan 2024 for det danske el-, gas- og brintsystem. Energinet inviterer omverdenen til at dele viden og ideer, så vi får bygget en infrastruktur, der svarer til fremtidens behov hos både producenter, forbrugere og samfundet i øvrigt.

 

Det er Energinet, som bygger en stor del af fremtidens grønne danske energisystem. Men hele Danmark har en stor interesse i, hvordan, hvornår og i hvilken størrelse de enkelte dele af energiens infrastruktur bliver bygget.

Derfor opfordrer Bjarne Brendstrup, områdeleder i Energinet Netudvikling, til, at kommuner og andre interessenter kommer med input til Energinets arbejde med ”Den Langsigtede Udviklingsplan 2024" for det danske el-, gas- og brintsystem. 

Afhængige af godt samarbejde
Bag den lange titel – i daglig tale LUP 2024 – giver Energinet et overblik over den strategiske retning for de kommende års udbygning af el-, gas- og brinttransmissionssystemerne. 

LUP 2024 giver et samlet billede af de udviklingstendenser, behov og mulige løsninger, der er kommet på bordet i Energinets analyser og i tæt dialog med aktører på tværs af myndigheder og sektorer. Og den peger på, hvor i Danmark vi i de kommende år - overordnet set - skal bygge stationer, opstille master og lægge kabler og rør for at sikre forsyningssikkerheden og den grønne omstilling af energisystemet.

”Vi kan meget i Energinet, men vi kan ikke alt. Vi når kun i mål med den voldsomt ambitiøse grønne omstilling, hvis vi hjælper hinanden, når vi skal tegne Danmarkskortet for fremtidens energiinfrastruktur. Vi er i Energinet i den grad afhængige af godt samarbejde med kommuner, udviklere af vedvarende energi, lokale elnetselskaber og selvfølgelig de kunder, vi skal servicere med at blive tilsluttet el-, gas- og brintnettet. Derfor håber jeg, at interessenterne vil bidrage med input til vores arbejde med LUP 2024,” siger Bjarne Brendstrup.

Workshops, online-arrangementer og bilaterale møder
Energinet har allerede taget hul på at inddrage forskellige interessenter: Senest var Energinet den 31. oktober vært for en workshop i Ballerup for kommuner, myndigheder, organisationer og udviklere. Her drøftede vi, hvordan Energinet bedst muligt kan imødekomme de identificerede behov. Deltagerne kom også med input til den langsigtede planlægning og udvikling af energiinfrastruktur.

Det er tanken at invitere til flere møder, enten online eller fysisk – afhængigt af interessen hos de forskellige aktører.

Man er også meget velkommen til at kontakte Energinet, hvis man hellere vil bidrage med input og diskutere sine lokale forhold i mindre bilaterale møder.

”Uanset, hvordan man vil bidrage, er dialogen meget værdifuld for Energinet. Det er for eksempel enormt vigtigt for os at få et indblik i, hvad man har af tanker om projekter i kommunalt regi, uanset om det gælder ny energiproduktion i form af sol- og vindparker, biogasanlæg eller kommende storforbrugere af energi, såsom PtX-anlæg. Ambitionen er en langsigtet udviklingsplan, som stemmer med virkeligheden og planerne ude i kommunerne,” siger Bjarne Brendstrup.

 

 

 

Kontakt

Den Langsigtede Udviklingsplan

  • Energinet skal hvert andet år aflevere Den Langsigtede Udviklingsplan (LUP) til Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. LUP 2022 var den første udgave.
  • Den Langsigtede Udviklingsplan 2024 skal bl.a. beskrive den strategiske retning for udviklingen af el-, gas- og brinttransmissionssystemerne og afdække og vurdere potentielle nye løsninger på identificerede behov. LUP 2024 udarbejdes i tæt samarbejde med interessenter på tværs af myndigheder og sektorer.
  • Energinets planlægning tager afsæt i et analysegrundlag, som vi hvert år modtager fra Energistyrelsen. Læs mere om Energistyrelsens analyseforudsætninger til Energinet her.
  • Læs mere om Den Langsigtede Udviklingsplan her
  • Ideer, forslag og andre input kan sendes til pipeline-VE@energinet.dk – gerne hurtigst muligt og senest januar 2024. LUP 2024 offentliggøres i maj-juni 2024.

Se optagelse fra workshop om behovsanalyser her

 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.