Master og ledninger, der fjernes fra Roskilde Fjord som et led i projektet
Masterne og luftledningerne i Roskilde Fjord bliver taget ned.

Energinet fjerner 18 kilometer elmaster og luftledninger i og ved Roskilde Fjord

Luftledningerne er udtjente, og Energinet benytter lejligheden til at forskønne området ved at erstatte dem med kabler. Elforsyningssikkerheden i området mellem Isefjord og Roskilde Fjord sikres med nye elkabler.

Energinet har begyndt forberedelserne til et nyt projekt i området ved Roskilde Fjord.

Luftledningerne i området er udtjente, og Energinet benytter lejligheden til at forskønne lokalområdet. På en 18 kilometer lang strækning bliver master og luftledninger erstattet af kabler i jorden. Det drejer sig om strækningen fra Lyngerup syd for Jægerspris gennem Roskilde Fjord til Hove øst for fjorden.

I Hornsherred, mellem Isefjord og Roskilde Fjord, lægger Energinet nye 132 kV-elkabler i jorden på en cirka 22 kilometer lang strækning.Tre højspændingsstationer

Tre højspændingsstationer er også omfattet af projektet:

Ved Lyngerup skal der bygges en ny højspændingsstation.

132 kV-stationen Ølstykkegård nedlægges og erstattes af en ny station tæt ved den gamle.

Højspændingsstationen ved Hove udvides betragteligt.

Forundersøgelser på fjorden
Ét af de første synlige tegn på projektet er, at Energinet i de kommende måneder får udført forundersøgelser i Roskilde Fjord.

En stor pram sejler rundt på fjorden med udstyr, der kan foretage geotekniske boringer. Lignende boringer foretages på land – én på østsiden af fjorden og to på vestsiden. Boringerne foretages ned til 40 meter, og formålet er hente fysisk materiale op og på den måde finde ud af, hvordan undergrunden er på det sted, hvor elkablet skal bores igennem.

Der bliver også foretaget geofysiske undersøgelser med mindre både i fjorden og køretøjer på land. De geofysiske undersøgelser kortlægger undergrunden ved hjælp af lydbølger.

Mere grøn strøm
Baggrunden for projektet er blandt andet, at elnettet på Sjælland efterhånden har mange år på bagen og trænger til at blive renoveret.

”Samtidig betyder den grønne omstilling, at vi skal transportere mere og mere grøn strøm fra solceller og vindmøller. I fremtiden kommer vi til at bruge meget mere strøm til for eksempel elbiler og opvarmning. Med projektet omkring Roskilde Fjord forstærker vi elnettet og kapaciteten på højspændingsstationerne. Vi er glade for, at det samtidig er muligt at forskønne lokalområdet ved at fjerne en lang række master og luftledninger,” siger projektleder Carsten Hestbech.

De nye kabler i Hornsherred etableres for at sikre elforsyningssikkerheden i området mellem de to fjorde. Halvøen er lige nu kun forbundet med det øvrige Sjælland via luftledningerne på tværs af Roskilde Fjord.

Master fjernes i 2028-2029
Som en del af projektet fjernes 400 kV master og luftledninger mellem Kyndbyværket og Lyngerup. Ét mastesystem bliver dog stående på denne strækning.

Af hensyn til forsyningssikkerheden fjernes master og luftledninger først, når jordkablerne er i drift. Planen er, at det bliver i 2028-2029.

Kabelprojektet kommer til at berøre cirka 100 lodsejere i lokalområdet. De har netop været inviteret til informationsmøder, hvor de havde mulighed for at få en orientering om projektet og anlægsarbejdet. I den kommende tid vil Energinet træffe nærmere aftaler med lodsejerne om arbejdet på deres jord.

Kontakt

Se mere om projektet

Læs mere på projektets hjemmeside

NYE ELKABLER I OG OMKRING ROSKILDE FJORD

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.