Behovsanalysen viser blandt andet, hvor eltransmissionsnettet risikerer at blive overbelastet og ’gå i rødt’ i henholdsvis 2030, 2040 og 2050.

Uden en massiv udbygning af elnettet vil store dele af Danmark ’gå i rødt’

Der er behov for en meget markant udbygning af eltransmissionssystemet i de kommende årtier, hvis nettet skal kunne håndtere den store grønne omstilling til vedvarende energi. Det viser Energinets nye analyse af behovet for infrastruktur i en elektrificeret fremtid.  

Flere elbiler, flere varmepumper, skibe og fly drevet frem af grønt brændstof: I en ikke så fjern fremtid er der i Danmark behov for langt mere elektricitet til transport og opvarmning – og ikke mindst til de Power-to-X anlæg, der skal fremstille brint og grønne brændstoffer via enorme mængder strøm. 

Så derfor vil der i de kommende årtier ske en voldsomt forøget produktion af elektricitet via vind og sol, fx fra vindmøller på havet eller solcelleparker langt fra de store byer og forbrugscentre. 

Men når både elproduktion og elforbrug mangedobles – og når meget mere strøm skal transporteres over meget længere afstande - er det tvingende nødvendigt, at vi også udvider energiens ’motorveje’, så de store strømmængder kan komme derhen, hvor strømmen skal bruges. 

Allerede i 2030 skal landmøller og solceller producere fire gange så meget strøm, og strøm fra havmøller skal femdobles, og hvis ikke vi får udbygget transmissionsnettet markant med tilstrækkeligt med højspændingforbindelser og -stationer, vil nettet i flere og flere områder af landet blive overbelastet – med risiko for at strømmen ikke kan komme frem, eller der vil mangle strøm. 

Det scenarie fremgår af en behovsanalyse fra Energinet, som offentliggøres i dag. 

Behovsanalysen er en forløber for Den Langsigtede Udviklingsplan 2024 (LUP24), som er Energinets samlede plan for udvikling af el-, gas- og brinttransmissionssystemerne. Elektrificering er hovedsporet i omstillingen til klimaneutral energiforsyning, og analysen peger især på behov for udbygning af eltransmissionssystemet. Især efter cirka 2030, hvor elektrificeringen for alvor tager fart. 

Den endelige LUP24 offentliggøres i maj/juni 2024. 

Overbelastning på kort og på langt sigt 

På kort sigt, før 2030, viser behovsanalysen, at begrænsninger i elnettet, som i øjeblikket opleves i Vestjylland, er afhjulpet i 2027, når de nye 400 kV-forbindelser på Vestkysten forventes at være sat i drift.  

Derudover er en række forbindelser på Sydsjælland samt mellem Sydsjælland og Lolland-Falster udfordrede. Det kan gøre det nødvendigt i perioder at slukke for produktionen af el fra vind og sol, indtil de nødvendige og allerede planlagte udbygninger er gennemført.  

På længere sigt er der behov for en meget markant udbygning af eltransmissionsnettet i hele landet – ikke mindst i Nordjylland, Sydsjælland og Lolland-Falster – hvor overbelastning af nettet vil være størst uden yderligere udbygning.  

Allerede planlagte forstærkninger af 400 kV-forbindelserne vil fjerne en del af overbelastningerne. Men derudover vil der være behov for løbende at forstærke nettet for at kunne håndtere den store omstilling til vedvarende energi. Som udgangspunkt er overbelastningerne i de forskellige områder enten drevet af en høj grad af elproduktion fra sol og vind - eller nyt forbrug som følge af øget elektrificering og potentielt forbrug til Power-to-X. 

Udfordringer og smarte løsninger 

“Der er meget massiv udbygning af vedvarende energi på vej. Det er helt centralt i forhold til at kunne lave en god planlægning af nettet, at vi har en løbende dialog med opstillere af solcelleanlæg og vindmølleparker, med de kommuner, der skal lægge jord til, m.fl. En af de centrale usikkerheder, vi arbejder med, er 'hvor kommer udbygningen af elproduktion og elforbrug til at ske'. Jo tidligere vi har indsigt i planer om udbygning og den usikkerhed, der er forbundet med planerne - altså hvor stor er sandsynligheden for at planerne bliver til noget - jo hurtigere kan vi tage det med i vores analyser af behovet for at udbygge og tilpasse eltransmissionsnettet”, siger Bjarne Brendstrup, områdeleder for Netplanlægning i Energinet.

Han peger på, at der er væsentlig forskel på belastningen af elnettet, afhængigt af om produktion og forbrug placeres ved siden af hinanden, eller om strømmen skal transporteres over store afstande.  

Kontakt

Behov og løsninger

  • Behovsanalyserne, som er udgivet 12. december 2023, er de første udgivelser i Energinets arbejde med den langsigtede udviklingsplan (LUP24), hvor formålet er skabe et samlet overblik over behov for tiltag i el-, gas- og brinttransmissionssystemerne, samt hvad der driver disse behov. Derudover skal behovsanalyser informere og skabe dialog med eksterne aktører om behovene.
  • I arbejdet med analyserne har Energinet fået input fra eksterne interessenter, blandt andet på en workshop i oktober.
  • Efter offentliggørelsen af behovsanalyserne fortsætter Energinet arbejdet med den endelige LUP24, som offentliggøres i maj/juni 2024. Den vil blandt andet også indeholde et løsningskatalog og en geografisk projektliste.

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.