Kablerne, der forbinder de danske og engelske elsystemer, bliver i de her dage og uger testet, så de er klar til at blive sat i drift ved årsskiftet. Arkivfoto fra ilandføringen af kabel på Vestkysten.

Viking Link åbner med kapacitet på 800 MW

Den nye elforbindelse mellem Danmark og England åbner med en kapacitet på 800 MW. Den fulde kapacitet på 1400 MW kan ikke fra start tilbydes til elmarkedet, fordi det vestjyske højspændingsnet endnu ikke er udbygget tilstrækkeligt. Det eksisterende elnet risikerer overbelastning, og forbrugerne forsyningssvigt, hvis Viking Link fra dag ét blev givet helt fri. Energinet arbejder hårdt på markeds- og driftstiltag, som løbende kan hæve muligheden for endnu mere import og eksport af strøm over Nordsøen.

Når Viking Link forventes at blive sat i drift 29. december 2023, bliver import- og eksportkapaciteten i den nye elforbindelse mellem Danmark og England på 800 MW. Den fulde kapacitet på 1400 MW kan ikke frigives fra start. Fuld kapacitet fra dag ét vil kunne overbelaste højspændingsnettet i Vestjylland og derned true forsyningssikkerheden i hele Vestdanmark.

Da Viking Link i 2015 blev vedtaget, skete det samtidig med, at det blev besluttet at udbygge 400 kV-højspændingsnettet i Vestjylland fra Idomlund ved Holstebro i nord til den dansk-tyske landegrænse i syd. Projekterne var gensidigt afhængige.

Men efterfølgende er udbygningen af 400 kV-forbindelser langs Vestkysten løbet ind i flere forsinkelser, bl.a. på grund af skærpede krav til miljøgodkendelser. Derfor er spaden på de nye 400 kV-forbindelser først lige sat i jorden, og derfor er de ikke færdige samtidig med, at Viking Link kan sættes i drift.

”Fordi forstærkningerne af højspændingsnettet i Vestjylland er forsinket, har vi hele tiden vidst, at det var en udfordring at tilbyde den fulde kapacitet i Viking Link til elmarkedet allerede fra dag ét, men dog muligt med en række mitigerende tiltag. Det eksisterende vestjyske elnet er simpelthen ikke stærkt nok til, at al den strøm, som fx danske elproducenter ønsker at sende gennem Viking Link og sælge i England, kan nå frem til den nye forbindelse,” siger Klaus Winther direktør for Systemansvar i Energinet.

Hvis kapaciteten blev givet helt fri, ville det ud over risiko for overbelastning og truet forsyningssikkerhed også betyde, at store mængder dansk elproduktion fra især vindmøller i perioder skulle stoppes, fordi strømmen godt nok kunne sælges til England, men ikke komme gennem de vestjyske net på vejen derover.

Klaus Winther forklarer, at nye, opdaterede analyser og beregninger viser, at Energinet til at begynde med kan frigive 800 MW, hvilket er mindre end tidligere forventninger.

”Jeg er klar over, at især elproducenter gerne have set, at vi fra start kunne åbne for mere eksport end 800 MW, men det kan vi desværre ikke, uden at vi risikerer at sætte danskernes forsyningssikkerhed over styr. Med 800 MW frigivet til elmarkedet presser vi faktisk det eksisterende elnet i Vestjylland mere, end vi plejer og går tættere på grænsen for, hvad vi kan presse ud af elnettet, uden at det overbelastes – netop for at sikre, at der er mest mulig tilgængelig kapacitet i Viking Link,” siger Klaus Winther og understreger, at selv om Energinet presser elnettet mere end normalt, bliver grænsen ikke overskredet.

Energinet arbejder hårdt på både markeds- og driftstiltag, som løbende vil kunne hæve kapaciteten i Viking Link yderligere.

Udbygning af 400 kV-nettet langs den jyske vestkyst vil kraftigt forøge kapaciteten i det vestdanske højspændingsnet og dermed muliggøre fuld kapacitet i Viking Link. Første del af Vestkystforbindelserne fra den tyske grænse til Endrup skal efter planen sættes i drift i 1. kvartal 2025.

Kontakt

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.