Kort over Energiø Bornholm

Bornholm bliver Danmarks 3. budzone når energiøen sættes i drift

Energistyrelsen har i dag meddelt at den opretter en ny budzone, DK3, i forbindelse med etableringen af Energiø Bornholm. Det sker fordi energiøens forbindelse mellem Danmark og Tyskland skaber en strukturel flaskehals i elmarkedet. Den nye budzone, som træder i kraft når Energiøen sættes i drift, får en meget begrænset positiv effekt på elpriserne på Bornholm.

Det danske elmarked får sin tredje budzone, når Energiø Bornholm går i drift. Det har Energistyrelsen besluttet, efter at Energinet har identificeret en strukturel flaskehals i eltransmissionsnettet. Det skyldes, at analyser viser, at der er større efterspørgsel på handel, end der kan transporteres på den kommende forbindelse mellem Energiø Bornholm, Tyskland og DK2-budzonen, der dækker det østdanske net på Sjælland og øerne.

”Vores analyser viser tydeligt, at der opstår en strukturel flaskehals i nettet, når vi opretter Energiø Bornholm. Derfor er vi i Danmark forpligtet til at revidere vores budzoner. Beslutningen er af teknisk karakter, og får ikke betydning for de bornholmske forbrugere og producenter, der kan forvente meget begrænset effekt på deres elpris, der kan blive en lille smule lavere”, forklarer Veronika Fischer, seniorøkonom i Energinet.

Energistyrelsen har holdt en høring om den kommende DK3-budzone i oktober og november og har siden høringsfristen den 16. november behandlet de indkomne høringssvar. Høringssvarene har sammen med Energinets analyse dannet grundlag for beslutningen. Europa-Kommissionen og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder, ACER, er blevet orienteret om Energistyrelsens beslutning.

DK3-budzonen vil træde i kraft, når Energiø Bornholm sættes i drift.

Læs mere om den nye budzone på Energistyrelsens hjemmeside

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.