Den tyske økonomi- og klimaminister, Robert Habeck og den danske klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard.

Glæde i Energinet over dansk-tysk aftale om Energiø Bornholm

Den danske klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, og den tyske økonomi- og klimaminister, Robert Habeck, bekræftede i går en vigtig mellemstatslig aftale om Energiø Bornholm. Aftalen sætter endnu to streger under de politiske ambitioner for Energiø Bornholm og sætter retning for det internationale samarbejde om integration af storskala havvind i energisystemet.

Energinet og tyske 50Hertz glæder sig over gårsdagens offentlige markering af underskrivelsen af den mellemstatslige aftale om Energiø Bornholm. Den danske klima-, energi- og forsyningsminister, Lars Aagaard, og den tyske økonomi- og klimaminister, Robert Habeck, underskrev aftalen under de europæiske energiministres møde i Luxembourg.

Den mellemstatslige aftale er endnu en vigtig hjørnesten for Energiø Bornholm. Den giver fast grundlag for, at Energinet og 50Hertz (henholdsvis dansk og tysk TSO, Transmission System Operator) kan arbejde tæt sammen og fordele ansvar mellem sig, når de forskellige opgaver i konstruktionen af verdens første og innovative energiø skal løses. Det gælder højspændingsanlæg på land såvel som de flere hundrede kilometers 525 kV jævnstrømskabler på havet og på land. Fremover vil mindst 3 GW havvindkapacitet blive stillet til rådighed for begge landes energimarkeder via Energiø Bornholm.

Stefan Kapferer, CEO i 50Hertz, siger: " Energiø Bornholm baner vejen for en fremtid, hvor havvind ikke længere udelukkende vil blive koblet til enkelte lande via punkt-til-punkt-forbindelser. I fremtiden vil en del af den producerede strøm fra havvind flyde derhen, hvor efterspørgslen er størst, via højspændings-jævnstrømsnet på havet. Energiø Bornholm vil derudover medføre, at der opstår endnu en handelsforbindelse mellem det tyske og det danske elmarked. Det er økonomisk gennemførligt og vil øge begge landes forsyningssikkerhed under nye geopolitiske omstændigheder."

Thomas Egebo, administrerende direktør for Energinet, siger: "For Danmark og Energinet er udbredelsen af meget store havmølleparker og udlandsforbindelser desuden en vigtig del af politiske ambitioner og planer om at eksportere grøn strøm men også grøn brint via fremtidige brintrør i Danmark. Det vil understøtte dekarbonisering af Tysklands industrisektor. Det fælles projekt i Østersøen og vores projekter i Nordsøen kommer i det hele taget til at påvirke Europas grønne omstilling markant."

Med Energiø Bornholm sætter Energinet og 50Hertz ikke kun gang i et teknisk pionerarbejde. Forhandlinger mellem de to selskaber og mellem regeringerne har ligeledes afklaret ejerskabsforhold og fordeling af de energimængder, som kan bidrage til de to landes mål om vedvarende energi. Aftalen medfører, at Energinet og 50Hertz afholder hver halvdelen af infrastrukturomkostningerne for projektet, ligesom de to lande ligeligt deler de VE-andele, projektet afstedkommer. 50Hertz og Energinet vil desuden fordele flaskehalsindtægterne fra elforbindelserne mellem landene ligeligt.

Danmark og Tyskland er foregangslande for energi fra havvind. For mere end 30 år siden blev verdens første havmøllepark, Vindeby ud for Lolland, forbundet til det danske elnet på land. I Tyskland var det 50Hertz, der i 2011 sørgede for, at havmølleparken Baltic 1 i Østersøen blev forbundet til højspændingsnettet på land. Baltic 1 var Tysklands første kommercielle havmøllepark.

Sammen står Energinet og 50Hertz desuden bag verdens første hybride elforbindelse, den såkaldte Kriegers Flak CGS (Combined Grid Solution). Den blev sat i drift og forbundet til Danmark og Tyskland i 2020.  Kriegers Flak CGS er et kombineret veksel- og jævnstrømssystem. Her forbindes det danske kabel, der fører strøm i land fra den danske havvindmøllepark, Kriegers Flak, med det tyske kabel, der fører strøm i land fra de to tyske havmølleparker Baltic 1 og 2. Forbindelsen sker med et kun 25 kilometer kabel, der forbinder to opsamlingsplatforme på havet. Dermed sørger Kriegers Flak CGS for, at de to kabler, der fører vindmøllestrøm ind i elnettet på land, samtidigt kan bruges som en 400 MW el-handelsforbindelse mellem det tyske og det danske elmarked.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.