Stemningen var koncentreret, men rolig i og omkring Energinets kontrolcenter, da det nye IT-system blev sat i drift.

Motoren blev skiftet mens bilen kørte

Vellykket kæmpeoperation natten mellem 18. og 19. april 2023: Energinet gennemførte en udskiftning af det centrale IT-system, der understøtter kontrolcenterets drift og gør det muligt at sikre balance mellem forbrug og produktion i Danmarks elsystem.

 

En flok glade, lettede og trætte Energinet-medarbejdere kunne tidligt om morgenen den 19. april konstatere, at de med succes havde gennemført en af Energinets største IT-ændringer nogensinde:

I løbet af natten udskiftede de det helt centrale IT-system, som bruges af Energinets kontrolcenter, hvorfra Danmarks elsystem overvåges og balanceres, sekund for sekund. Udskiftningen skulle vel at mærke ske, uden at kontrolcentret mistede muligheden for at regulere elsystemet, hvis der pludselig opstod en ubalance. Altså en operation der svarer til at skifte motoren i en bil – mens den kører!

 

Grundig forberedelse
Meget kunne gå galt, og derfor havde Energinet Systemansvar planlagt aktionen til mindste detalje:

  • Der var forberedt en række fall-back planer og løsninger, der gjorde Energinets operatører i kontrolcenteret i stand til at håndtere et utal af kritiske situationer i yderste konsekvens via manuel håndtering.
  • Også blandt de danske markedsaktører var der stor respekt og samarbejdsvilje omkring projektet, og de var også forberedt på alle tænkelige og utænkelige scenarier.
  • De nordiske TSO’er (transmissionssystemoperatører) var orienteret om, at Energinet satte det nye system i drift, og de var klar til at hjælpe, hvis behovet opstod.
  • På den planlagte dag blev den aktuelle vejrsituation vurderet, så idriftsættelsen fik bedst mulige vilkår. Vejret viste sig at være vindstille, hvilket gav perfekt ro til udskiftningen.

Den grundige forberedelse blev belønnet, for alle små og lidt større udfordringer blev løst. Også dem, der gav lidt sved på panden:

For eksempel blev planen om en stille og rolig aktivering af 5 MW regulering hos markedsaktørerne, én ad gangen, hurtigt skudt ned. For pludselig var der behov for en 400 MW nedregulering for at holde balancen i elsystemet, og der blev sendt anmodninger til flere aktører. Alle svarede tilbage og bekræftede aktivering inden for to et halvt minut. Kort efter kom der endnu en kæmpebestilling, nu på 600 MW, som også blev håndteret uden problemer.

Hele tiden var der en rolig og sikker stemning i kontrolcentret, og alt virkede, som det skulle.

Afkrydsning af markedsaktørernes bud og aktivering på debutnatten for det nye IT-system. Der er stor ros fra Energinet til markedsaktørernes aktive deltagelse før og under premieren på systemet.

 

”Vi er meget stolte over, at vi er lykkedes med at gennemføre så stor en ændring. Det har kun kunnet lade sig gøre, fordi alle i projektet har arbejdet målrettet og med en stor ansvarsfølelse for vores høje danske forsyningssikkerhed. Særligt har markedsaktørerne gjort en kæmpe indsats i de seneste måneder og det er vi meget taknemlige for. Vi kan opnå rigtig meget, når hele elsystemet arbejder sammen,” siger Kia Marie Jerichau, områdeleder i Fleksibilitet og Balancering i Energinet.

 

Også vigtigt for fru Forbruger
Selv om den gennemsnitlige danske fru Forbruger sov i tryg uvidenhed derhjemme natten mellem tirsdag og onsdag, har Energinets natlige systemskifte også betydning for hende og for hendes forsyningssikkerhed:

Når Energinet Systemansvar sikrer balance mellem forbrug og produktion i elsystemet, sker det i praksis ved, at balanceansvarlige markedsaktører tilbyder deres fleksibilitet i regulérkraftmarkedet, og ved at Energinets kontrolcenter vurderer behovet og aktiverer enten nedregulering eller opregulering for at sikre balancen.

Fremtidens grønne energisystem stiller nye krav til den proces. Der er behov for at skabe et digitalt fundament for fremtidens kontrolcenter, så processerne kan automatiseres og optimeres bedre i et mere komplekst system med større mængder vedvarende energi.

Derfor arbejder Energinet sammen med de øvrige nordiske TSO’er i Nordic Balancing Model for at skabe fundamentet for et nyt nordisk regulérkraftmarked, baseret på automatisk balancering. Indførelsen af det nye IT-system er et led i det projekt.

Hvorfor et nyt IT-system?

Balanceringen af elsystemet skulle flyttes fra det gamle DPS-system til det nye digitale driftssystem, DDP. Det nye driftssystem understøtter Kontrolcenter El og gør det muligt at aktivere regulérkraft til op- eller nedregulering. Det er dermed et helt essentielt system til at sikre balancen i elsystemet.

Behovet for udskiftning af DPS er de seneste år blevet tydeligt, efterhånden som det er blevet stadig sværere for operatørerne at håndtere de øgede mængder vedvarende energi. DPS er samtidig blevet mere vanskeligt både at vedligeholde og at tiltrække dygtige medarbejdere til. Systemet er også uforeneligt med Energinets store fokus på cybersikkerhed og driftssikkerhed på forsyningskritiske IT-systemer.

Hvorfor skifte nu?

Formålet var at erstatte forældede IT-systemer, der ikke længere kan håndtere et mere komplekst energisystem, ikke kan vedligeholdes optimalt og som med tiden kan udfordre Energinets cybersikkerhed. Derfor var det vigtigt at gøre nu.

Desuden er april et godt tidspunkt, fordi den pressede vinterperiode med forøgede risici pga. forsyningskrisen er overstået – samtidig med, at vi endnu ikke har ramt sommerperioden, hvor en række anlæg tages ud til revision, drift og vedligehold og igen øger risikobilledet.

Hvem har været involveret?

Udskiftningen og overgangen til internationale standarder for kommunikation sker som led i projektet Nordic Balancing Model, hvor Energinet sammen med de øvrige nordiske TSO’er arbejder med implementering af europæiske regler i det nordiske synkronområde og skaber fundament for automatisk balancering.

Nattens idriftsættelse har også involveret alle de danske balanceansvarlige, som nu også har lagt om i deres IT-systemer og aktiverer deres mFRR-bud i 15-minutters tidsopløsning i et format, som er klargjort til et nordisk og europæisk standardiseret marked.

Er systemskiftet helt overstået? Eller kan der stadig opstå problemer?

Alle aktører er skiftet til det nye system. Dog har Energinet stadig øget bemanding og beredskab, og alle aktører er forpligtet til at indsende deres bud både i det nye og i det gamle format. Det vil være et krav indtil senest 26. april – eller indtil Energinet melder ud, at det ikke længere er nødvendigt.

I de kommende dage vil der formentlig blive opdaget mindre fejl og problemer, som skal rettes til, men det er ikke noget, Energinets processer ikke kan håndtere.

Hvad så nu?

Fundamentet er skiftet - nu skal der bygges ovenpå. Fremtidens energisystem og markedsrammer stiller nye krav, også til f.eks. data. Energinet kan f.eks. bygge funktioner, der kan hjælpe med en optimering af håndteringen af lokale flaskehalse eller give bedre muligheder for at håndtere store mængder sol og vind. DDP er fundamentet for fremtidens IT-udvikling i et komplekst balancemarked med mange ukendte muligheder og udfordringer.

Desuden er det nye system grundlaget for at digitalisere balanceringen af energiøerne.

Kontakt

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.