Især Nordsøen og Østersøen har potentiale til havvind. Arkivfoto

Få overblik over fremtidens havvind i Europa

El fra havvindmøller kan levere en tredjedel af EU’s forbrug. En ny Offshore Network Development Plan fra ENTSO-E ser på landenes mange planer, og hvad der skal til for at de kan indfries – bl.a. 48.000-54.000 km kabler på havbunden.

Europa skal være grøn og uafhængig af lande, vi ikke ønsker at være afhængige af.

Derfor arbejder mange lande på massiv udbygning af havvind.

En ny rapport giver overblik over de mange landes mange planer og ser på, hvad der skal til, for at de indfries.

Rapporten er lavet af den europæiske sammenslutning af eltransmissionsselskaber, ENTSO-E, og er i dag blevet præsenteret for Europa-Kommissionen, bl.a. EU’s kommissær for Energi, Kadri Simson:

"Havvind bliver en afgørende energikilde i det europæiske elsystem, og det afspejler den retning, som EU har udstukket – og som medlemslandene har gjort endnu mere ambitiøs, siger hun bl.a. i en pressemeddelelse fra ENTSO-E og peger på, at rapporten bringer Europa et skridt tættere på at realisere offshore-ambitionerne.

Planen viser, at havvind kan blive Europas tredjevigtigste kilde til elektricitet og allerede i 2040 levere 18 procent af forbruget – hvilket svarer til forsyningen er op til 55 millioner husholdninger.

For at det kan lykkes at høste enorme mængder vind på havet, skal elinfrastrukturen udbygges massivt – især i og omkring Nordsøen og Østersøen. Fx vil der blive brug for i alt 48.000 – 54.000 km kabler, som enten skal forbinde nye havmølleparker direkte til elnettene inde på land eller forbinde offshoreparker og energiøer på kryds og tværs.

Læs hele rapporten og de bagvedliggende rapporter og pressemeddelelse fra ENTSO-E.

FAKTA

Offshore Network Development Plan er baseret på EU-landenes ikke-bindende aftaler om udbygning af havvind fra januar 2023, som er en forlængelse af Europa-Kommissionens strategi for offshoreenergi fra november 2020.

EU-landene er enige om at øge indsatsen for at integrere op til 354 GW produktionskapacitet på havet senest i 2050. Derudover viser ONDP-rapporten, at 15 GW kan være på vej i Norge og 97 GW i Storbritannien i 2050.

OM ENTSO-E
"European Network of Transmission System Operators for Electricity" er en sammenslutning af de europæiske eltransmissionssystemoperatører (TSO'er), heribaldt Energinet. De 40 TSO'er, der repræsenterer 36 lande, er ansvarlige for en sikker og koordineret drift af Europas elsystem, der er verdens største sammenhængende elnet.

Pressekontakt ifm. lanceringen af Offshore Network Development Plan: Media@entsoe.eu

Abonnér på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.