En elbil er også et batteri på hjul. Vi kan se frem til, at elbilparken er så stor, at der i Danmark er mere elektrisk effekt i parkerede elbiler end i alle vores kraftværker tilsammen. Udfordringen er nu at udnytte batterierne til gavn for elsystemet, borgerne og aktørerne på markedet. (Illustration: ChatGPT)

Elbiler: Fra et problem til en del af løsningen i fremtidens elnet

I dag er der over 200.000 elbiler i Danmark. I 2030 måske en million. Det kan man vælge at se som endnu en udfordring for elnettet. Men hvis vi i stedet anskuer elbilerne som en million batterier på hjul, kan de få en vigtig og positiv rolle i opgaven med at balancere vores energisystem. Med rapporten ”Driving Towards Grid Balance” lægger Energinet op til dialog om nogle af de digitale byggeklodser i det danske og internationale marked for ladestandere og elbiler.

 

Året er 2030. Du sætter ladekablet i din elbil. Men du ved ikke helt præcis, hvornår den er færdig med at oplade. For du har for længst svaret ja til dette spørgsmål i din lade-app: ”Kan du acceptere, at opladningen af din bil måske bliver afbrudt i et par minutter?”

Hvis det fremtidsscenarie er blevet til virkelighed om seks år, vil du kunne glæde dig over to ting:

Du og din bils batteri har bidraget til, at elsystemet er i balance. Og du bliver belønnet for din fleksibilitet ved ikke at betale så meget for din opladning, som du ellers skulle have gjort.

Netop balancering af elsystemet er en af de helt store udfordringer for fremtidens grønne elsystem. Altså at der i elsystemet er balance mellem elproduktion og elforbrug hvert eneste sekund. I takt med, at vi vil få langt det meste af vores strøm fra vind og sol, og elforbruget bliver mangedoblet, kan der opstå flere ubalancer og potentielt større udfald.

Den udfordring kan elbilen være med til at løse. Men det kræver, at den samlede masse af elbiler ikke bare er en gigantisk strømsluger i det elektrificerede fremtids-Danmark, hvor det i 2030 er en politisk ambition, at en million elbiler kører på de danske veje.

Der skal fart på en udvikling, hvor elbilerne også kan give noget den anden vej. Noget fleksibilitet. Faktisk skal vi opfatte elbilerne som millioner af husstandsbatterier på hjul.

 

Vi skal ikke lade dumt

Det er en udvikling, som Energinet prøver at skubbe på:

”I Energinet har vi en kæmpe interesse i, at så mange elbilister som muligt i fremtidens Danmark hjælper elnettet  - frem for bare at lade ’dumt’, hvis man kan udtrykke det sådan,” siger Christian Adelhardt, forretningsudvikler i Energinet.

Han var med til at producere en rapport, som Energinet udgav i efteråret 2023.

Rapporten har titlen ”Driving Towards Grid Balance – An Architecture Clarification White Paper”. Den er et dialogoplæg til den videre debat om udviklingen af lademarkedet, på tværs af aktører og myndigheder og landegrænser. Og den indeholder forslag til, hvordan der kan etableres en række fælles principper og standarder i en teknisk arkitektur, som gør det muligt at udvikle ladestandermarkedet på en smart måde. Til gavn for borgere, aktører og energisystemet.

Vi skal altså væk fra at ”lade dumt,” som vi risikerer at gøre i dag. Nemlig hvis vi – måske uden at vide det – har valgt en ladeløsning uden en teknologi, som nu eller om nogle år kan kommunikere med elnettet.

Sisse Friis Hansen og Christian Adelhardt

Christian Adelhardt og Sisse Friis Hansen, henholdsvis forretningsudvikler og afdelingsleder for Balancemarked i Energinet.

 

Strøm begge veje

Med den teknologi kan opladningen eksempelvis stoppe midlertidigt, når det kan bidrage til balancering. Måske skal ladestanderen bare holde en pause i opladningen på nogle sekunder eller minutter, fordi elproduktionen ikke kan følge med det samlede danske elforbrug i det øjeblik. Eller måske er balancen i elsystemet tæt på at tippe den anden vej, så ladestanderen i nogle minutter lader din bil med højere effekt.

På længere sigt skal det også være slut med ensretningen af strømmen – altså fra ladestanderen og ind i bilen. I fremtiden bliver det sandsynligvis muligt for alle elbiler at sende strøm den anden vej, ind i husholdningen eller tilbage i elnettet, via såkaldt vehicle-to-grid-teknologi (fra køretøj til nettet).

Hvis elbilerne og ladeinfrastrukturen på den måde bliver fuldt integreret i elsystemet, kan elbiler blive en aktiv og vigtig medspiller, når fremtidens elsystem skal holdes i balance, fortæller Sisse Friis Hansen, afdelingsleder for Balancemarked i Energinet:

”Den massive udbygning af vind- og solenergi giver større og mere uforudsigelige ubalancer i elsystemet. De ubalancer håndterer vi i Energinet ved hjælp af balanceringsydelser, som kan skrue enten op eller ned for strømmen, alt efter behov. Omkostningerne til det dækkes af alle elforbrugere via den såkaldte systemtarif, som de betaler over elregningen. Elbiler, eller ’batterier på hjul’, kan i fremtiden anvendes smart, så de mange batterier kan være med til at sikre, at det er muligt at balancere elnettet  - men også at det kan gøres omkostningseffektivt,” siger hun.

Den smarte anvendelse af elbiler og deres batteri er ikke kun til fordel for elsystemet. Ladeoperatøren og/eller andre aktører kan tjene penge på at stille fleksibilitet til rådighed for Energinet, som årligt køber balanceringsydelser for flere milliarder kroner. Og den enkelte elbilejer kan spare på elregningen – direkte eller indirekte  - ved at sige ja til fleksibiliteten i sin aftale med ladeoperatøren.

 

Ny og umoden elbilverden

Christian Adelhardt understreger, at der er lang vej endnu, før alle elbiler og ladestandere bidrager til balancen i energisystemet. Der mangler modenhed og viden, både i rammerne omkring opladning af elbiler og hos os forbrugere.

Allerede i dag findes der både elbiler og ladestandere med en teknologi, som er forberedt til en fremtidig integration med elnettet. Men det er sjældent noget, vi går op i, når vi køber vores elbil eller vælger vores ladeoperatør. Blandt andet fordi det er svært at gennemskue, om de forskellige ladestandere og ladeløsninger kan levere balanceringsydelser eller måske aflaste det lokale elnet, hvis det bliver relevant. Som forbrugere risikerer vi derfor at gå glip af de gevinster, som vi kunne have opnået nu og i fremtiden.

”Vi er nødt til at gøre noget i fællesskab, finde nogle fælleseuropæiske spilleregler for, hvordan vi vil understøtte den her forandring, som samfundet går ind i. Den vigtigste konklusion i arbejdet med vores white paper er, at to sektorer, transportsektoren og elsektoren, som aldrig før har talt sammen, skal lære hinandens sprog – og finde et fælles sprog. Transportsektoren har altid været knyttet sammen med den fossile energisektor. Og der gælder nogle helt andre systemer og mekanismer end på elmarkedet,” siger Christian Adelhardt.

 

Dialog med tyske bilfabrikanter

Energinets white paper har allerede ført til dialog med forskellige interessenter. For eksempel er Energinet inviteret ind i et formelt samarbejde i arbejdsgrupper i ministerier i Tyskland – sammen med blandt andre tyske bilproducenter  - om udviklingen af vehicle-to-grid teknologi.

Håbet er, at det kan medvirke til, at vi i Europa får et sæt fælles tekniske og arkitektoniske principper i lademarkedet og ladeinfrastrukturen, så alle elbiler fremover er i stand til at levere fleksibelt. Enten via teknologisk hardware i selve bilen eller i ladestanderen.

”Samtidig vil vores forslag give gennemsigtighed i markedet for opladere. Og det vil medføre, at den person eller virksomhed, der har investeret i batteriet, er i kontrol og kan skifte de tilknyttede services. Det vil give nogle fordele for borgerne, som er præcis de samme, som vi har skabt i Danmark ved frit at kunne skifte elleverandør: Uanset infrastruktur kan du vælge, hvilken serviceudbyder, du vil have ovenpå. For eksempel en ladeløsning, der bidrager til at balancere elnettet,” siger Christian Adelhardt.

Kontakt

Energinets dialogoplæg

Dialogoplægget ”Driving Towards Grid Balance – An Architecture Clarification White Paper” foreslår en ændring af opladnings-økosystemet, der medfører blandt andet:

  • En standardiseret kommunikationsflade for markeder
  • Muliggør deling af data på tværs af sektorer
  • Sikrer at en ejer kan delegere kontrol- og/eller læse-rettigheder til egne enheder
  • Sikrer ens rettigheder for serviceudbydere
  • Låser op for forbindelsen mellem infrastrukturlag og servicelag

 

Læs ”Driving Towards Grid Balance – An Architecture Clarification White Paper” her.

Fordele

En optimal integration af elbiler i elsystemet vil give en række fordele:

  • Lavere udgifter for elbilejere
  • Hurtigere integration af strøm fra bilbatterier i elnettet
  • Højere forsyningssikkerhed
  • Mindre (akut) behov for udbygning af eltransmissions- og eldistributionsnettet
  • Lavere CO2-udledning

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.