Årsrapport 2023 gør status over endnu et vildt år

Beslutninger om at mangedoble energien fra vind og sol, hastigt gøre el- og gassystemerne helt grønne og Danmark og Europa uafhængig af energi udefra medfører stor aktivitet. Der er omfattende behov for både at udbygge og omstille el- og gassystemerne og lave helt ny brintinfrastruktur, lagring af CO2 mm. 2023 bød på stort overskud, bl.a. på grund af færre havarier på Energinets anlæg.

Energinet offentliggør sit årsregnskab for 2023, og det vidner om endnu et vildt år i den danske energisektor. Store politiske ambitioner og hastig omstilling til grøn og uafhængig energi medfører stor aktivitet. Omsætningen i 2023 var på 11.066 mio. kr. Dermed er den lavere end i 2022, der var et vildt år med energikrise og russisk invasion af Ukraine, som medførte store prisstigninger på energi og politiske beslutninger om at mangedoble elproduktionen fra vindmøller og solceller.

Omvendt ligger omsætningen markant højere end for blot få år siden, fx 2020 hvor den var på 5,7 mia. kr.
Den markante stigning på få år afspejler, at der er sat voldsom turbo på at omstille energisystemerne og koble dem stærkere sammen med vores naboer. Bl.a. skal Energinet for at komme på forkant med udviklingen de næste fire år investere omkring 36 mia. kr. i at udbygge og forstærke el- og gastransmissionssystemerne. Fx modtog Energinet i første halvdel af 2023 cirka 70 procent flere forespørgsler fra udviklere, der ønsker at tilkoble nye projekter end samme periode året før. Det er især solcelleparker, der står for stigningen. Men også projekter, hvor solcelleparker kombineres med anden teknologi - og hybridparker med både forbrug og produktion - vil gerne tilsluttes elnettet.

Mere IT, data og digitalisering
Energinet er også i gang med at forberede fremtidens brintinfrastruktur, underjordisk lagring af CO2 mm. Og der er brug for løbende at højne it-sikkerheden for at kunne modstå den konstante strøm af nye og mere avancerede cyberangreb. I det hele taget er der behov for at udvikle og udbygge it-området, bl.a. bliver øget brug af data og digitalisering helt nødvendig for at kunne styre og balancere et fremtidigt grønt energisystem, hvor produktionen vil komme fra tusindvis af forskellige kilder, og som vinden blæser, og solen skinner, og hvor forbrugsfleksibiliteten vil vokse markant, i takt med at vi får flere elbiler, varmepumper og industri mv. skal bruge store mængder strøm til at lave brint eller andre grønne brændsler.

Overskud større end forventet
Energinet kom ud af 2023 med et overskud på 1.474 mio. kr. før skat. Det er 400 mio. kr. mere end forventet. Årsagerne er bl.a. øget salg af lagerkapacitet i datterselskabet Gas Storage Denmark og færre udgifter end forventet, primært fordi Energinets anlæg i 2023 helt usædvanligt ikke har været ramt af havarier eller ska-der, fx søkabler beskadiget af skibsanker eller lign.

Årets resultat tager udgangspunkt i en økonomisk regulering og et tilsyn af Energinets ejer (staten) og Forsyningstilsynet. Årets resultat er i overensstemmelse med de foreløbige udmeldte rammer i den indtægtsrammeregulering, som Energinet blev underlagt 1. januar 2023. Tilsynet for årsrapport 2023 forventes afsluttet i slutningen af 2024 og som følge heraf er årets resultat behæftet med en vis usikkerhed.

Ny indtægtsrammeregulering skaber forandringer
Energinet er historisk blevet reguleret efter et ”hvile i sig selv-princip”. Udgifterne til at drive el- og gassystemerne er blevet dækket gennem forbrugernes tariffer, og var der overskud et år, blev der opkrævet tilsvarende mindre de efterfølgende år. Det princip medførte behov for forholdsvis lille egenkapital.
Folketinget har besluttet, at dele af Energinet lige som andre dele af energibranchen skal reguleres efter indtægtsrammeregulering. Dermed får Energinet en fast indtægtsramme, som fastsættes af Forsyningstilsynet på baggrund af tidligere års omkostninger. Indtægtsrammeregulering betyder, at Energinet i højere grad skal påtage sig væsentlige risici, som tidligere blev taget kollektivt af energiforbrugerne. Derfor skal Energinet være bedre økonomisk polstret til at kunne håndtere store, uforudsete udgifter, fx store havarier i el – eller gassystemerne.

Sammenlignet med andre europæiske TSO’er har Energinet i dag en meget lille egenkapital.
Årets overskud skal bidrage til at sikre, at der i fremtiden er tilstrækkelig egenkapital til at gennemføre den grønne omstilling og de ambitiøse politiske mål om fx mangedobling af elproduktion fra vindmøller og solceller.

Da 2023 ikke bød på væsentlige havarier, er årets resultat mere positivt end det, som kan forventes fremadrettet eller for et normalår.

Energinets opgaver er lovbestemte og skarpt afgrænsede i lov om Energinet. Når der er overskud, kan det udelukkende anvendes til at drive og udbygge energisystemet og den igangværende grønne omstilling - eller gennem tarifreduktioner.

Download Energinets årsrapport her

Kontakt

Årsrapport 2023

Læs mere om Energinets årsrapport her.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.