Høring: 11 justeringer af producentbetalingen for el

Energinet sender nu en række forslag til justeringer af metoden for producentbetalingen for el i høring. Et af de centrale punkter er en enklere og mere fair betaling for placering af nye produktionsanlæg. Samtidig foreslår Energinet ens tarif for alle, der producerer til nettet.

Producentbetalingen har kun eksisteret i godt et år, men allerede nu ser Energinet behov for justeringer. Det gælder blandt andet ændringer af, hvordan man fastlægger, om et produktionsanlæg er placeret i et område med højt forbrug eller høj produktion af strøm. Lægger man nye produktionsanlæg langt fra forbrugerne, bliver den grønne omstilling dyrere for samfundet, fordi det kræver en udbygning af nettet ud til forbrugerne. Hidtil har producentbetalingen været inddelt efter postnummer, fremover bliver det den mere nøjagtige placering af tilslutningspunktet, der afgør hvilken type område anlægget tilhører.

"Når vi gerne vil være med til at sikre en hurtig og effektiv grøn omstilling, er det vigtig at skabe synlighed og transparens om de rammevilkår som nuværende og kommende producenter skal leve op til. Når vi allerede nu foreslår justeringer, er det for, at fremtidige investeringer i den grønne omstilling sker på et så oplyst grundlag som muligt", siger Marie Budtz Pedersen der er afdelingsleder i Systemværdi og Regulering.

Ens tarif for alle producenter
Et andet af Energinets forslag til justeringer går ud på en forenkling af den løbende tarif, også kaldet indfødningstariffen. I dag ligger den på enten 0,3 eller 0,9 øre pr. kWh alt efter, hvor produktionsanlægget ligger. Den dyre tarif er dér, hvor et anlæg ligger langt fra forbrugerne. Fremover bliver tariffen den samme uanset hvor langt produktionsanlægget ligger fra forbrugerne.

"Med producentbetalingen, der kom sidste år, blev der sendt et klart signal om, at alle skal være med til at betale for den grønne omstilling, også producenter. Når vi nu går ind og foreslår justeringer er det fordi vi er blevet klogere og kan se nogle ting som kan gøres mere smidigt, fair og hensigtsmæssigt. Derfor ser vi også frem til aktørernes input til høringsmaterialet", siger Marie Budtz Pedersen.

Modellen for producentbetaling har eksisteret siden 1. januar 2023, og skal efter planen evalueres i 2026.

Høringen løber frem til den 7. maj 2024. Herefter vil Energinet gennemgå og vurdere alle indkomne kommentarer og forslag, og derefter sende en eventuelt revideret metodeanmeldelse til Forsyningstilsynet, som skal godkende de nye regler.

Se høringsmaterialet

Høringsmateriale

Find høringsmaterialet

FAKTA

  • Energinet fik den 21. december 2022 godkendt tarifmetoden for elproducenternes betaling til Energinet ved Forsyningstilsynet. Metoden trådte i kraft den 1. januar 2023 og har således været i kraft i over ét år.

  • Med producentbetalingen fra 2023 har Energinet imødekommet Folketingets ønske om, at nye vindmøller, solceller mv. fik incitament til at placere sig steder, hvor der i forvejen er plads i elnettet, dels at elproducenter betaler en større del af udgifterne til de udbygninger af elnettet, som deres anlæg giver anledning til.

  • Med producentbetalingsmetoden har Energinet sikret, at forbrugerne ikke står alene med betalingen til det kollektive net. Elproducenter dækker nu i højere grad egne omkostninger til udbygning af elnettet.

  • Energinet har siden indførelsen af producentbetalingen gjort sig en række erfaringer om anvendelsen af metoden, der har medført behov for at foretage en række justeringer og præciseringer.

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.