Energinet er i fuld gang med at demontere den midlertidige forbindelse, der har forsynet Ribe over længere tid, og man har travlt med at demontere det sidste gamle udstyr på stationen inden idriftsættelsen af den nye højspændingsstation i Ribe.

Færdigt til tiden: Energinet sætter flueben ved Kassø-Lykkegaard projektet

Kassø-Lykkegaard har været ramt af en del udfordringer og benspænd de seneste fire år. Men nu er projektet tæt på målstregen – til tiden, uden fejl på test og helt uden alvorlige arbejdsulykker.

I det sydvestlige Jylland er Energinet i mål med det såkaldte Kassø-Lykkegaard-projekt, der bestod af fem strækninger med kabellægning, nedtagning af luftledninger og højspændingsstationsarbejde.

Projektet har bestået af en 150 kilometer lang strækning med nye kabler – eller faktisk 450 km, hvis man tæller alle tre kabler med i hver grav. 25.000 køreplader har været i brug. 312 master og fundamenter er taget ned og fjernet – 1.779 tons i alt - på en 105 km lang strækning. Hele seks højspændingsstationer i området er blevet opgraderet samtidig med, at de skulle holdes i drift, mens der blev arbejdet.

Projektleder Martin Hinrichsen fortæller:
"Vi har været i kontakt med 350 lodsejere, fordi vi skulle lave aftaler om at arbejde på deres jord. Vi havde fem ansøgninger om miljøgodkendelser, som der var meget lang afgørelse på, og så har det været en tid med Corona, krig i Ukraine, kø i Suez-kanalen, regn og atter regn. Vi er derfor ekstra stolte og glade over, at vi nu har afsluttet projektet," siger han.

Kabellægning i gang på den i alt 150 km lange strækning.

 

Krig i Europa, corona og regn
Seniorprojektleder Peter Nyeland Handberg, som var ansvarlig for kabellægningen, uddyber de mange udfordringer undervejs:
"Sidste år blev vi ramt af store mængder nedbør, hvor flere af markerne efterhånden lignede søer. Det udfordrede kabellægningen ekstra meget, da vi måtte springe strækninger over og først komme tilbage igen, når vandet var væk. Det gav flere afbræk, der gjorde det svært at holde kadencen på det planlagte 3 km kabelsystem om ugen, fordi vi var nødt til at flytte maskiner og kabeltromler frem og tilbage, i stedet for at køre i en lang kontinuerlig karavane langs med traceet," siger han.

Under corona-pandemien opstod der mangel på kabler. Det var heller ikke muligt at få indrejsetilladelse for kabelmontører fra Sydkorea, så kabelentreprenøren måtte skaffes fra England i stedet for. Samtidig steg fragt- og leverandørpriserne dramatisk. Senere blev Suez-kanalen blokeret, og så var der mangel på kabler igen.

Kabeltromler på lager. Der er brugt 375 tromler på projektet. Hver tromle består af 1.500m kabler og vejer hver cirka 25 ton.

 

Kompleks koordinering
Udover kabellægning og nedtagning af luftledninger skulle seks eksisterende højspændingsstationer i området opgraderes. Det drejede sig om Lykkegaard, Andst, Holsted, Ribe, Bredebro og Kassø, hvor man har lavet nye felter. I Ribe har Energinet fjernet den gamle højspændingsstation og bygget en helt ny.

"Det har været ret komplekst at arbejde på eksisterende stationer og bygge videre på noget, som samtidig er live og skal holdes kørende. I Ribe, hvor vi byggede en ny højspændingsstation, havde vi 14 dage til at demontere den midlertidige forbindelse inden idriftsættelse af den nye," fortæller Morten Løvendal Andersen, som har haft ansvaret for højspændingsdelen på de seks stationer.

Projektleder Martin Hinrichsen ser tilbage på nogle begivenhedsrige år og veloverstået arbejde:
"Vi har testet og ingen fejl fundet, hverken på de 450 km kabler eller de godt 350 kabelmuffer. Vi har heller ikke gået på kompromis med sikkerheden eller haft alvorlige arbejdsulykker," siger han.

Den allersidste del af projektet, nedtagning af luftledning og master på Kassø-Bredebro strækningen, afsluttes i sommeren 2024.

Kontakt

Om projektet

  • Kassø-Lykkegaard er del af en politisk aftale om, at Energinet skal fjerne 150 kV luftledningerne i de kommuner, som bliver berørt af de nye 400 kV luftledninger fra Idomlund ved Holstebro til den dansk-tyske grænse. Hovedparten af 150 kV luftledningerne er erstattet med kabler i jorden.
  • I samme forbindelse har Energinet valgt at forstærke 150 kV nettet i området, så det er klar til de stigende mængder vedvarende energi fra vindmøller og solceller, som forventes inden for de kommende år.
  • Udover etablering af nye kabler i jorden og nedtagning af luftledninger er seks højspændingsstationer i området blevet opgraderet. Det er sket inden for de eksisterende stationsarealer.
  • Læs mere på www.energinet.dk/kas-lyk 

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.