Energinet indgår partnerskab med Siemens Energy og sætter fart på grøn omstilling 

Elproduktionen og elforbruget mangedobles, og alene de næste fire år skal det vestdanske eltransmissionsnet udbygges med ca. 50 nye eller forstærkede 150 kV-højspændingsstationer. Siemens Energy har vundet opgaven og skal dermed hjælpe Energinet med at sætte fart i den grønne omstilling af elnettets ”motorveje”.   

Energinet har indgået aftale med Siemens Energy om omfattende udbygning af det vestdanske elnet. 

Rammeaftalen løber som udgangspunkt otte år og indebærer, at Siemens Energy skal stå for al nybygning og udbygning af 150 kV-højspændingsstationer i Jylland og på Fyn. I takt med at den grønne omstilling tager fart, bliver der brug for massiv udbygning af eltransmissionsnettet. 

Produktion og forbrug mangedobles
Danmark skal inden 2030 firedoble elproduktionen fra vind og sol, og mere vil komme til de efterfølgende årtier. I samme periode mangedobles vores elforbrug, når vi skifter til elbiler, elektriske varmepumper og laver sol og vind om til brint og grønne brændsler til skibsfart, industri mv.  

”For at den grønne strøm kan komme ind i elsystemet og rundt i landet, bliver der i løbet af ganske få år brug for mange flere højspændingsstationer på elnettets ”motorveje”. Vi er utroligt glade for, at vi med Siemens Energy får et langvarigt, strategisk partnerskab, så vi sikrer, at vi kan følge med den voldsomme udvikling,” siger Henrik Riis, adm. direktør i Energinet Eltransmission. 

Siemens Energy har vundet opgaven efter et langt og grundigt udbud, hvor også tre andre selskaber bød på opgaven. 

Milliardaftale
Hvor mange højspændingsstationer, Siemens Energy skal nybygge eller udbygge, og hvor det skal ske, afhænger af hvor ny grøn elproduktion og elforbrug skyder op – nogle højspændingsstationer er allerede på tegnebrættet, andre udbygninger og reinvesteringer kommer til løbende. Derfor er aftalen også en rammeaftale på op til ca. 10,5 milliarder kroner. Vurderingen er, at den de første fire år løber op i ca. seks milliarder kroner. 

Siemens Energy: Dramatisk vækst
Tim Holt, Executive Vice President i Siemens Energy, siger:

”Vores energiomstilling kan ikke ske uden infrastruktur og transmissionsnet, og det kræver koblingsanlæg og transformere. Investeringer i energiinfrastruktur oplever en dramatisk vækst i Europa og på verdensplan og kunder konkurrerer om leverancer. Denne aftale gør det muligt for Siemens Energy at planlægge vores kapacitet til gavn for både dansk og europæisk energiinfrastruktur. Vi sætter stor pris på den tillidserklæring, det er at levere dette til Danmark.”

To udbud annulleret
Samtidig med, at der er indgået aftale om udbygning af højspændingsstationer i Vestdanmark, har Energinet annulleret to andre udbud. Dels et lignende udbud om udbygning af højspændingsstationer i Østdanmark, dels et udbud om kabellægning i hele landet.  

Siden Energinet satte gang i de store kabel- og højspændingsstationsudbud, er verden blevet ramt af energikrise, Rusland har invaderet Ukraine, og der er sat endnu mere fart på grøn omstilling rundt om i verden. Det har fået priserne på råmaterialer, komponenter mv. til at stige og skabt usikkerhed om fremtiden. Risikoen ved at påtage sig mangeårige opgaver har påvirket de tilbud, Energinet har fået ind.  

På kabelområdet vurderer Energinet, at tilbudspriserne var for høje, forklarer Henrik Riis. 

Vi kan selv nå det til færre penge
“Og af hensyn til de samlede omkostninger vælger vi alene at gå videre med stationsaftalen i Vestdanmark, fordi vi her risikerer at blive meget forsinkede med vores anlægsprojekter, hvis vi ikke gør det. Og det vil koste på den grønne omstilling. Samme risiko med forsinkelsen er ikke så høj i Østdanmark. Her vurderer vi, at vi selv kan nå det, vi skal, til færre penge og med andre kontraktformer. Og når Siemens Energy varetager udbygningen i Vestdanmark, kan vi bruge flere af vores egne kræfter på Østdanmark,” siger han. 

Grøn damp holdes oppe
Energinet vil sikre, at dampen på udbygning af elnettet bliver holdt oppe med fx mere afgrænsede udbud af opgaver. Det arbejde er allerede i gang.  

”Vi har fortsat brug for eksterne leverandører til at sikre hurtig og markant udbygning af eltransmissionsnettet. Opgaven er enorm, og vi kommer ikke i mål ved at bruge de samme metoder, som vi gjorde for få år siden. Vi vil fortsat udbyde store og mange opgaver af kabellægning og højspændingsstationer i Østdanmark – blot i pakker med kendte projekter, hvor leverancemodellen tilpasses projekternes karakter,” forklarer Henrik Riis.

Kontakt

Præsentation for pressen

Medier inviteres i dag torsdag 16. maj kl 14.45 til højspændingsstation Glentegård, Buddingevej, 2860 Søborg, hvor repræsentanter for Energinet og Siemens Energy vil fortælle mere og give interviews. Af hensyn til adgangskrav og sikkerhed er tilmelding nødvendig. Kontakt pressechef Jesper Nørskov Rasmussen, jnr@energinet.dk, mobil 23 33 85 75 for tilmelding og yderligere detaljer.

Pressekontakt til Siemens Energy: Mette Blach Strøyer, Media Relations & Thought Leadership Manager: mette.stroeyer@siemens-energy.com, mobil: 2139 1344

Abonner på nyheder

Modtag besked direkte i din i indbakke, når der er nyt.